job e-læring/on-demand

E-læring: Bærekraft og klimarisiko i finansbransjen

Dette er et redigert opptak av Finansenttverkets seminar 2. juni 2021. Du får tilgang til opptak og foiler ved påmelding.

Agenda og foredragsholdere

Forventninger om fremtidige rapporteringskrav v/KJERSTI OKSTAD KIRKEBY, senior tilsynsrådgiver i Finanstilsynet. (00:36:08)

Swedbanks organisering av arbeidet med bærekraft, implementering av regulatoriske endringer og utfordringer under veis v/LIAM FLANNINGAN, bærekraftspesialist i Swedbank. (00:36:08 – 00:59:35)

Praktisk implementering: Gjensidiges rolle for å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte, v/BENTE SVERDRUP, bærekraftdirektør i Gjensidige. (00:59:35 – 1:22:22)

Praktisk implementeringen på bærekraftsområdet i Sparebank 1 Østlandet, herunder: bankens risikostrategi, implementering og rapportering v/KAROLINE BAKKA HJERTØ, bærekraftsansvarlig i Sparebank 1 Østlandet. (01:22:22 – 01:50:15)

Bærekraft fra ord til tall. Slik arbeider KLP med klimarisiko og bærekraft, herunder KLPs klimamål, implikasjoner av endringer i Solvens II regelverket, vurderinger KLP har gjort rundt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) og EU-taksonomien, samt betraktninger rundt datatilgjengelighet v/ PER KRISTIAN GILLESHAMMER, ESG-analytiker i KLP. (01:50:15 – 02:15:48)

Presentasjon av funnene fra BDOs bærekraftsundersøkelse, hvor de har tatt en temperaturmåling, av små- og mellomstore norske banker og deres arbeid i forbindelse med bærekraft v/ANN- KARLSEN HOFFMAN, bærekraftsansvarlig i BDO. (02:15:48 – 02:42:40)

Hvilken funksjon har rollen Chief Sustainability Officer. Er det en funksjon selskapene trenger? v/LASSE C. VANGSTEIN, partner og leder av Regulatory & Strategic Risk i Deloitte. (02:42:40 – 03:04:20)

Hvordan følger konsernrevisjonen opp DNBs arbeid med klimarisiko spesielt og bærekraft generelt. Med en fordypning i Bærekraftig Finans fra University of Cambridge trekker Markus noen paralleller fra dette arbeidet v/ MARKUS GRIPNAR, seniorrådgiver konsernrevisjonen i DNB (03:04:20 – 03:23:42)

CPE

Du får 3,5 vedlikeholdspoeng for CIA og Diplomert internrevisor for dette kurset.

Kurspåmelding