job

Digitalt roundtable: Korona & kontekstanalyse – Må strategier og planer endres?

Når virksomhetens miljø og rammevilkår endres, har det konsekvens for vår risikoeksponering og kontrollmiljø. I disse dager opplever alle slike endringer i vesentlig grad. Både kunde- og leverandørmarkedet endrer seg, brukere av offentlige tjenester har brått endrede behov, tilgangen til finansiering endres og restriksjoner påvirker måten vi utfører arbeid på – bare for å nevne noe.

Forståelse for konteksten vi opererer i og hvordan vi påvirkes av endringer i denne, er sentralt om vi skal forstå virksomhetens risikoeksponering.

Innledning ved Ayse Nordal. Velkommen til erfaringsutveksling og diskusjon virtuelt.

Denne aktiviteten har gått ut