job Virtuelt klasserom

Live digitalt roundtable: Enterprise Resiliency: Now, Next and Beyond

Hvordan kan du hjelpe din virksomhet med å få oversikt over konsekvensene av COVID-19 nå, og samtidig forberede organisasjonen på hva som kommer fremover?

COVID-19 er først og fremst en humanitær krise med betydelige konsekvenser for individer og samfunn. Krisen øker samtidig kompleksiteten i utfordringene som virksomheter i både offentlig og privat sektor står overfor, og setter organisasjoners motstandsdyktighet på prøve. Situasjonen krever en strukturert tilnærming til kriseledelse, med gode metoder og evne til å koordinere beslutninger, risikohåndtering og intern og ekstern kommunikasjon. I en tid hvor det meste endrer seg hver eneste dag, er dette en stor utfordring for mange virksomheter.

I dette webinaret vil EY utdype hvilke utfordringer virksomheter står overfor, både på kort, mellomlang og lang sikt, og hvordan styrings-, risiko- og kontrollmiljøer kan være relevante i lys av COVID-19. I tillegg vil EYs diagnoseverktøy «Enterprise resiliency» presenteres. Verktøyet kan hjelpe virksomheter med å få et bedre grunnlag og forståelse for å håndtere utfordringene egen virksomhet står overfor.

  • Ann-Kristin Lie Waag, Partner EY
  • Morten Skogum, Manager EY
  • Christine Sandnes, Manager EY
  • Glenn Østensen, Konsulent EY

Mer informasjon om «Enterprise resiliency» finner du her.

For å ivareta smittevernbehov vil møtet gjennomføres digitalt. Link blir distribuert i forkant av møtet til påmeldte.

Velkommen!

Denne aktiviteten har gått ut