job Fordypning

Live digitalt: Nøkkelverktøy for fremtidens internrevisjon er dataanalyser

Dataanalyser er et nøkkelverktøy for effektive internrevisjonsfunksjoner. Denne halve dagen gir deg inspirasjon til hvordan og hvilke analyser som kan gjøres.

Graden av bruk og sofistikasjon varierer mellom internrevisjonsfuksjoner. Vi vil gjerne bidra til inspirasjon til hvordan og hvilke analyser som kan gjøres.

Vi har lagt opp til en foredragsrekke som omfatter de to største bankene i Norge, samt representanter fra tre forskjellige konsulentselskaper. Foredragsholdere vil gjennomgå dataanalyser som er brukt/brukes, herunder også:

 • beskrive data som benyttes i analysene
 • verktøy
 • mulige fallgruver og feilkilder i analysene

Agenda

 • The Use of Data Analytics in Auditing
  Jenine Corrales, Nordea Internal Audit Data & Analytics Graduate
 • Tankefeil og feilslutninger – Data har en bedre idé. Hvordan ta flere datadrevne valgatadrevne valg.
  Marina Santos Haugen, Experiment Manager, DNB Corporate Banking  – Technology & Digital Channels
 • Control monitoring – Risk sense og continuously monitoring
  Hvordan kan virksomheter analysere ekstern informasjon som påvirker risikoen i selskapet (eksempel AML eller eksterne hendelser og trusler? Hvordan kan virksomheter legge opp til løpende overvåking av prosesser (eksempel procurement)
  Eirik Haraldsen Hvamstad, Senior Consultant, Risk Analytics, Deloitte
 • Kontinuerlig internkontroll: Hvordan jobbe for å sette ledergruppen i stand til å effektivt styre kjerneprosesser i bank og forsikring
  Eivind Gimse, Head of Analytics, EY Financial Services Organization
 • Praktiske eksempler på bruk av dataanalyser i internrevisjonen med fokus på visualisering
  Mads Blomfeldt, partner BDO

Det blir lagt opp til noen korte pauser mellom foredragene.

For å ivareta smittevernbehov vil seminaret gjennomføres digitalt via verktøyet Zoom. Link blir distribuert i forkant av seminaret til påmeldte. Det vil også være mulig å teste pålogging til Zoom og få en rask innføring i verktøyet onsdag 13. mai.

Denne aktiviteten har gått ut