job Nettverksmøte

Digitalt: Compliance & Kaffe

Resultater fra KPMGs spørreundersøkelse om etikk/ESG og compliance.

KPMG  gjennomførte i mai/juni 2022 en ny nordisk spørreundersøkelse om etikk/ESG og compliance. Undersøkelsen synliggjør flere sentrale utfordringer virksomhetene har blant annet knyttet til roller og ansvar, risikostyring, kontrollaktiviteter, håndtering av varslingssaker, digitalisering og læring på tvers. KPMG vil presentere de viktigste resultatene av undersøkelsen og se på trender.

Last ned resultatet: Nordic Ethics/ESG and Compliance Journey Survey

Foredragsholdere

Etterutdanning

Du får 1 CPE/vedlikeholdspoeng for CIA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Digital gjennomføring

Nettverksmøtet gjennomføres digitalt over Teams. Lenke sendes de påmeldte et par dager i forkant. Møtet er gratis for medlemmer av IIA Norge. Andre kan delta for kr 500.

Denne aktiviteten har gått ut