job Nettverksmøte

Cybersecurity – hvordan kan internrevisor bistå virksomhetene?

IIA inviterer til webinar om cybersikkerhet for å gi deg litt mer innsikt i dagens risikobilde og aktuelle problemstillinger. Hvordan kan vi som internrevisorer bidra til å redusere risikoen i norske virksomheter?

Ny og endret bruk av informasjon og teknologi har store gevinster, men stiller større krav til virksomheters arbeid med sikkerhet og forståelse for risikobildet man opererer i. 

Virksomheter får nye angrepsflater hvor sårbarheter eksponeres for uønskede hendelser. Samspillet mellom menneske og teknologi skaper nye muligheter, men innebærer også utfordringer. Økende bruk og avhengighet av IT-leverandører stiller også nye krav til virksomheter.  

Risiko knyttet til cybersikkerhet kan ha alvorlige konsekvenser og kan i svært alvorlige tilfeller true virksomheters eksistens. I det siste ser vi at antallet alvorlige sikkerhetshendelser har økt og at trusselaktørene blir flere og mer sofistikerte. Dette bildet kan være vanskelig å sette seg inn i. 

IIA inviterer derfor til et webinar om cybersikkerhet for å gi deg litt mer innsikt i dagens risikobilde og aktuelle problemstillinger. Hvordan kan vi som internrevisorer bidra til å redusere risikoen i norske virksomheter?  

Program: 

Agenda Hvem Tid 
1. Introduksjon Ole Jacob Kvissellien, KPMG Rolf Martin Johansen, DNB 09:00 – 09:10 
2. Risikobilde Chris Culina, Secunor 09:10 – 09:40 
3. Pause  09:40 – 09:45 
4. Eksempler fra virkeligheten Tor Gaute Indstøy, KPMG 09:45 – 10:10 
5. Pause 10:10 – 10:15 
6. Riksrevisjonen Christian Andresen, Riksrevisjonen 10:15 – 10:45 
7. Oppsummering Rolf Martin Johansen, DNB Siv Irene Aasen, BDO 10:45 – 11:00 

CPE

Deltakelse på dette arrangementet gir 2 CPE/vedlikeholdspoeng.

Denne aktiviteten har gått ut