job Virtuelt klasserom

Copliance & Kaffe: Status og trender

Compliance-reisen; hva er status og trender blant Nordiske virksomheter i arbeid med etikk/ESG og etterlevelse?

Organisasjoner står overfor øket fokus på etterlevelse av regulatoriske krav. Forventningene til tett oppfølging av eksterne parter styrkes. Compliance-funksjoner har tradisjonelt fokusert på arbeid med antikorrupsjon, hvitvasking, sanksjoner og personvern. I økende grad fokuserer nå compliance-funksjoner også på risiko innen menneske- og arbeidsrettigheter og brudd på regulatoriske krav knyttet til miljø, dvs. hele ESG (Environmental, Social and Governance). Risiko innen E, S og G må sees i sammenheng.  Stadig flere tar i bruk mer avanserte digitale verktøy for å effektivisere arbeidet og sikre sporbarhet.

KPMG presenterer resultatene fra årets nordiske spørreundersøkelse og ser på trender og modenhet. Undersøkelsen representerer noen av de største selskapene i Norden på tvers av bransjer. Dette er fjerde året på rad KPMG gjennomfører en slik undersøkelse blant nordiske virksomheter.  

Nettverksmøte påmelding