job Nettverksmøte

Compliancekultur i Statkraft

I Compliance & Kaffe vil Statkraft si litt om hva som har vært viktig i oppbyggingen av en compliance kultur.

Som vel mange kjenner til startet fremveksten av Compliance i USA som en direkte konsekvens av blant annet Enron-skandalen i 2001. Skandalene førte til skjerpede lovkrav og erkjennelsen av svakheter i regulatoriske rammeverk for risikostyring og internkontroll. Compliance er med på å skape rutiner for effektivitet, god struktur og innsikt til bruk i det daglige arbeidet og sender et tydelig budskap for kultur & integritet om at «Slik gjør vi det her!»

Men hvordan står det nå til med «kulturarven» i våre virksomheter?
Kan vi med hånda på hjerte si at vi har en god kultur for Complianse?

Vi har vært så heldige å få med oss Statkraft til å si litt om deres compliancekutlur.

For Statkraft er det å overholde de regler som er etablert av samfunnet og Statkraft om forretningsetikk, antikorrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, nøkkelen til å lykkes som en bærekraftig virksomhet.

Maja de Vibe er SVP Corporate Sustainability, Governance and Compliance (Chief Compliance Officer). Hun kommer til å si litt om hva som har vært viktig i oppbyggingen av en compliance kultur i Statkraft – og hvordan man unngår at compliance programmet blir noe som kun lever i policy og på papiret. Hun vil snakke litt om lederens rolle i dette, hvordan man sikrer en nødvendig aktiv håndtering av risiko, og betydningen av hvordan man velger å håndtere konkrete saker for forplantningen av en kultur utover i virksomheten.

Velkommen til Compliance & Kaffe!

Denne aktiviteten har gått ut