job Nettverksmøte

Compliance & Kaffe

Tema: Compliance kontroller  – teori og praksis

Velkommen til årets siste morgenmøte med erfaringsutveksling og diskusjon.

Innledninger ved Edle Blomqvist, Compliance Officer i Sporveien og Izabella Salicath, Compliance Officer i Veidekke.

Denne aktiviteten har gått ut