job Virtuelt klasserom

Bærekraft og klimarisiko i finansbransjen

Hva forventes og skjer i finansnæringen nå? Informasjon og praktiske eksempler fra Finanstilsynet, utøvere og kontrollfunksjoner.

IIA inviterer til webinar om et tema som er i vinden som aldri før. 2. juni vil du få anledning til å få en oppdatering av hva som er forventinger fra Finanstilsynet knyttet til de regulatoriske kravene.

Du vil videre få mulighet til praktisk inspirasjon om håndtering av dette i flere finansforetak; fra banker, forsikring og kapitalforvaltning. Er det noe her du kan ta med tilbake til egen organisasjon?

Som vanlig vil arrangementet avsluttes med hva som kan være en praktisk og god tilnærming til hvordan kontrollfunksjoner inkludert internrevisjonen kan bidra til bærekraft og håndtering av klimarisiko.

AGENDA OG FOREDRAGSHOLDERE

  • KJERSTI OKSTAD KIRKEBY er senior tilsynsrådgiver i FINANSTILSYNET og hun vil informere om forventede fremtidige rapporteringskrav.
  • Implementering i finansbransjen
    • LIAM FLANNINGAN er en bærekraftspesialist i SWEDBANK med lang erfaring fra internasjonalt arbeid med relaterte problemstillingen. Liam vil fortelle om hvordan Swedbank har organisert arbeidet med bærekraft, herunder implementering av regulatoriske endringer og de utfordringer de har støtt på.
    • GJENSIDIGE ved BENTE SVERDRUP, bærekraftdirektør vil orientere om den praktiske implementering hos Gjensidige. Gjensidige spiller en viktig rolle i samfunnet, sikrer liv, helse og verdier på en bærekraftig måte.
    • Bærekraftsansvarlig hos SPAREBANK 1 ØSTLANDET, KAROLINE BAKKA HJERTØ, vil orientere om den praktiske implementeringen banken har gjort på bærekraftsområdet herunder: Bankens risikostrategi, praktisk implementering på bl.a. kredittområdet, rapporteringer. Videre vil hun også dele sine innspill og tanker om internrevisjonens rolle i dette arbeidet.
    • KLP ved PER KRISTIAN GILLESHAMMER og er opptatt av å ta bærekraft fra ord til tall. Han vil dele hvordan de har arbeidet med klimarisiko og bærekraft, herunder KLPs klimamål, implikasjoner av endringer i Solvens II regelverket, vurderinger KLP har gjort rundt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) og EU-taksonomien, samt betraktninger rundt datatilgjengelighet. Per Kristian er ESG-analytiker i KLP med fokus på å følge opp utvikling i EU-regelverket og dets relevans for KLP.
  • Erfaringer/refleksjoner
    • BDO ved ANN-CATHRIN KARLSEN HOFFMAN, Bærekraftsansvarlig, vil presentere funnene fra deres bærekraftsundersøkelse, hvor de har tatt en temperaturmåling, av små- og mellomstore norske banker og deres arbeid i forbindelse med bærekraft.
    • LASSE C. VANGSTEIN, partner og leder av Regulatory & Strategic Risk i DELOITTE, vil dele sine tanker om funksjonen Chief Sustainability Officer. Er det en funksjon selskapene trenger?
  • Oppfølging og kontroll (DNB – internrevisjonen)
    • Seniorrevisor hos DNB Konsernrevisjonen, MARKUS GRIPNAR, vil dele hvordan internrevisjonen har fulgt opp DNBs arbeid med klimarisiko spesielt og bærekraft generelt. Markus har også fordypning i Bærekraftig Finans fra University of Cambridge og vil trekke noen paralleller fra dette.

Denne aktiviteten har gått ut