job

Årsplanen – Hvordan velge de riktige revisjonsprosjektene?

Statlig nettverk deler god praksis: Hvordan kommer vi frem til viktige og relevante revisjonsprosjekter som tilfører merverdi?

I forrige nettverksmøte for statlig sektor «Statlige internrevisjoner – hva er våre styrker og forbedringsbehov» kom det frem at mange internrevisjoner kan bli bedre i prosessen med å lage en god årsplan.

Vi ønsker å følge opp dette temaet og dele god praksis på området. Hvordan kommer vi frem til viktige og relevante revisjonsprosjekter som tilfører merverdi?

Vi ønsker å diskutere:

  • Hvordan gjennomfører og dokumenterer internrevisjonen en selvstendig risikovurdering?
  • Hvordan jobber internrevisjonen for å få interessentenes innspill til årsplanen?
  • Hvordan jobber internrevisjonen for å forankre årsplanen hos ledelsen?
  • Hvordan sikrer internrevisjonen tilstrekkelig variasjon og revisjonsdekning over tid?

Agenda

08.30 Lett frokostservering
09.00 Velkommen v/Jarle Olavesen
09.05 – 09.25 Kari Høiby, leder internrevisjonen i Vegvesenet
09.25 – 09.45 Sigmund Nordhus, leder internrevisjonen i POD

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.20 Terje Klepp, leder internrevisjonen i NAV
10.20 – 11.00 Paneldiskusjon og oppfølgingsspørsmål med erfaringsdeling fra deltakerne

Møterommet tar maksimalt 40 personer, så her gjelder førstemann-til-mølla prinsippet!

Nettverksmøte påmelding