job Konferanse

Årskonferansen 2022

Årets konferanse tar for seg temaer som dreier rundt den usikre tiden som omgir oss. Den røde tråden gjennom konferansen er verdien av tillit og hva dette betyr for organisasjoner og samfunnet generelt. Hvordan kan internrevisjonene være et relevant bidrag i denne konteksten?

Vi lever fortsatt i en pandemi som vi ikke kjenner rekkevidden og den videre utviklingen av, samtidig som Russland har invadert Ukraina. Vi står overfor den største flyktingestrømmen i Europa på 80 år, en global energikrise, matvaremangel og en global resesjon, i tillegg til de miljømessige truslene som henger over verden. Hvilke nye risikoer oppstår i kjølevannet av alt som skjer? Og hvordan vil det påvirke styring og kontroll i fremtiden.

Tillit blir i økende grad sett på som en indikator på hvor godt et samfunn fungerer, og her hjemme fortsetter jakten etter stortingspolitikere som med viten eller uvilje har skaffet seg fordeler til egen vinning. Parallelt ser vi at det gjøres betydelige investeringer og regelverksendringer som skal bidra til bedre styring og kontroll med alt fra bærekraft til korrupsjon og åpenhet rundt organisasjoners virksomhet. Hva er internrevisors rolle i dette perspektivet?

Med utgangspunkt i usikkerheten og endringene som omgir oss vil konferansen belyste temaene:

  • Økonomisk og geopolitiske endringer og risikoer
  • Etikk, moral og tillit
  • Kultur og verdier for å fremme god styring og kontroll 
  • Korrupsjon
  • Robotisering
  • Praktiske eksempler fra internrevisjon, virksomhetsstyring, risikostyring og compliance

I likhet med de siste årene vil første dag av konferansen belyste temaer fra ulike vinklinger i felles sesjoner. Dag 2 deles inn i to spor med ulike temaer og praktiske caser som retter seg mer direkte mot internrevisjonens rolle.

Middag

Treretters middag i konferansesalen klokken 18.30. Ingen krav til antrekk – kom som du er! Det blir servert en vordrink i foajeen klokken 18.00.

Priser

Begge konferansedager + festmiddag tirsdag kveld kr 8 500 (9 500 for ikke-medlemmer)
Begge konferansedager uten middag kr 7 700 (8 700 for ikke-medlemmer)
Første dag med middag kr 4 500 (5 500 for ikke-medlemmer)
En av konferansedagene kr 3 900 (4 500 for ikke-medlemmer)

Hotell

Fristen for hotell er dessverre ute, så bestilling må gjøres direkte med hotellet av den enkelte.

Les mer

jun 07, 2022

Program

10:00 - 10:15

Velkommen til årskonferansen

Håkon Haugsbø

10:15 - 11:00

Den amerikanske drømmen og veien videre

Thomas Seltzer

11:00 - 11:15

PAUSE

11:15 - 12:00

Økonomiske trender og utviklingstrekk

Nejra Macic

12:00 - 12:15

PAUSE

12:15 - 13:00

Aktiv risikostyring i et geopolitisk perspektiv

Paul Piche

13:00 - 14:00

LUNSJ

14:00 - 14:30

Foretaksstraff og korrupsjon - “Høyvikutredningen”

Erling Grimstad

14:30 - 15:15

Diskusjon og samtale om korrupsjonens mange fasetter og noen gode råd på veien

Erling Grimstad og Jan Erik Gran Olsen

15:15 - 15:30

PAUSE

15:30 - 16:30

Etikk i praksis

Einar Øverenget

Forelesere

Håkon Haugsbø

Håkon Haugsbø

Konferansier

Gravejournalist med fartstid fra bl.a. Brennpunkt på NRK.

Thomas Selzer

Thomas Selzer

NRK-profil og rocke bassist

Thomas Seltzer dro tilbake til sitt første hjemland for å finne ut hva som har skjedd med det. Det var en reise som startet i hans gamle hjemby i det såkalte Rustbeltet, og som endte ved familiefar men på prærien i Kansas, der han har røtter helt tilbake til 1870-tallet. Resultatet ble "UXA - Thomas Seltzers Amerika", som er en av norsk fjernsyns mest sette dokumentarserier de siste årene.

Nejra Macic

Nejra Macic

Sjefsøkonom ved Prognosesenteret

Nejra Macic er sjeføkonom ved Prognosesenteret, som er et frittstående markedsanalyseforetak. Nejra er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og har siden 2014 jobbet i Prognosesenteret. Der har hun har ansvar for makroøkonomiske analyser og leder teamet bestående av samfunnsøkonomer. Hun har holdt mange foredrag både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i Washington DC, Paris og Amsterdam. Hun formidler Prognosesenterets analyser til media.

Nejra er født i Bosnia, og kom til Norge som flyktning med familien sin under krigen på 90-tallet. Den siste tiden har hun vært i media flere ganger i forbindelse med økonomiske betraktninger rundt konsekvensene av krigen i Ukraina.

Paul Piche

Paul Piche

Chief Risk Officer i Equinor

Paul Piché joined Statoil in 1993, in Corporate Planning. He subsequently held the post of Strategy Development Manager in Gas Supply and Marketing, before leaving Statoil in 1999 to work as a management consultant.

Paul re-joined Statoil in 2005 in the downstream business, holding posts as Marketing & Pricing Manager and Business Development Manager in Statoil Fuel & Retail at the time of its IPO and spin-off.

Paul was intimately involved in Statoil’s strategy work during the period 2011 to 2015 – first as Vice President for Corporate Strategy and subsequently as Vice President for International Strategy & Portfolio.

In the period 2016-2017, Paul was Managing Director of Statoil Nigeria Ltd, and in the period 2018-2020, the Country President for Equinor in Turkey.

Paul holds a Bachelor of Science in Economics from Warwick University and a Master of Science in Economics from the London School of Economics.
Paul is a Canadian national.

Erling Grimstad

Erling Grimstad

Advokat og daglig leder

Erling er en av de mest erfarne rådgiverne i Norden innen forebygging og gransking av økonomisk kriminalitet. Han bistår oppdragsgivere med å forebygge eller avdekke mistanke om regelbrudd som hvitvasking, korrupsjon, bedrageri, underslag, økonomisk utroskap, tyveri av forretningshemmeligheter, id-tyveri, brudd på anskaffelsesregelverk og en rekke andre former for kritikkverdige forhold.

Jan Erik Gran Olsen

Jan Erik Gran Olsen

Leder for Risk-tjenester i KPMG

Jan Erik har over 25 års erfaring fra oppdrag både i Norge og internasjonalt og han har betydelig erfaring med offentlig og kommunal sektor. Han har holdt forelesning ved både NHH og INSEAD, samt at han ofte brukes som sparrings-partner og fagressurs i flere prosjekter knyttet til granskning og compliance.

Einar Øverenget

Einar Øverenget

Filosof

Einar arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. Han har doktorgrad i filosofi fra Boston College og er rektor ved ACTIVA Humanistisk Akademi, som han også var med på å danne i 2000. Han har fast spalte i Dagbladet Magasinet og har utgitt flere bøker.

jun 08, 2022

Program

9:00 - 9:45

SPOR 1: Modenhetsmodell for virksomhetsstyring

Tor Solbjørg og Cecile Thorberg, Fag- og metodekomiteen

9:00 - 9:45

SPOR 2: Megatrender, drivere, scenarioanalyser

Kristin Karlsrud Haugse, Digitaliseringsdirektoratet

9:45 - 10:00

PAUSE og sporveksling

10:00 - 10:45

SPOR 1: Hvordan drepe en papirtiger?

Eli Sofie Amdam, Transcendent Group

10:00 - 10:45

SPOR 2: Internrevisjonens rolle under pandemien

Wenche Jensen, FHI

10:45 - 11:00

PAUSE og sporveksling

11:00 - 11:45

SPOR 1: The Black Swan Problem: Risk Management Strategies for a World of Wild Uncertainty (digitalt foredrag)

Håkan Jankensgård, Lunds universitet

11:00 - 11:45

SPOR 2: Åpenhetsloven – Case: Internrevisjon med gapanalyse av dagens praksis opp imot kravene i loven

Beate Hvam-Axeksen, KPMG

11:45 - 12:30

LUNSJ

12:30 - 13:15

SPOR 1: Etablering av compliancefunksjonen og grensesnitt mot internrevisjon i utvikling av compliancefunksjonen

Siri Skollerud-Blegen, Bane NOR

12:30 - 13:15

SPOR 2: Granskinger i private og offentlige virksomheter

Kristin Veierød og Kristian Brandt, Advokatfirmaet Hjort DA

13:15 - 13:30

PAUSE og sporveksling

13:30 - 14:15

SPOR 1: Bærekraft - regulatorisk rammeverk og god prakis

Nanna Matilda Ringstad og Martin Spillum, PwC

13:30 - 14:15

SPOR 2: Revisjon av robotisert prosessautomasjon (RPA)

Martin Stevens

14:15 - 14:30

PAUSE og sporveksling

14:30 - 15:15

SPOR 1: Hvordan forbedre risiko- og målstyring ved bruk av teknologi?

Daniël Smidts, EY og Owe Lie-Bjelland, Corporater

14:30 - 15:15

SPOR 2: GDPR praktiske implikasjoner og risikoer etter Schrems II dommen og overføringer av personopplysninger til tredjeland

Ingvild O. Kågen, EY

Forelesere

Kristin Karlsrud Haugse

Kristin Karlsrud Haugse

Seniorrådgiver Digital transformasjon, Digitaliseringsdirektoratet

Kristin har jobbet i skjæringspunktet mellom innovasjon, strategi, politikk og digitalisering gjennom hele karrieren, og har lang erfaring fra selskaper som Rambøll Management Consulting og Accenture. I Digitaliseringsdirektoratet arbeider Kristin i implementering av Regjeringens og KS’ Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og leveranseområdet sammenhengende tjenester og livshendelser. Hun leder Digdirs arbeid med fremsyn og er opptatt av hvordan offentlig sektor kan ruste seg for fremtiden, og møte innbyggernes behov flere år frem i tid.

Kristin er nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for Norge i OPSI (Observatory of Public Innovation, OECD) som er et globalt forum for innovasjon i offentlig sektor.

Cecilie Thorberg

Cecilie Thorberg

Leder av Fag- og metodekomiteen

Cecile leder foreningens Fag- og metodekomite og jobber til daglig som internrevisor ved Universitetet i Oslo.

IIA Norge publiserte i 2021 Veileder for virksomhetsstyring, hvor komponenter som er sentrale for at virksomheten skal ha god styring, overlevelsesevne og suksess over tid, identifiseres og omtales. Nå følger vi opp med Modenhetsmodell for virksomhetsstyring. Den bygger på Veilederen og benyttes til å kartlegge virksomhetens modenhet i virksomhetsstyringen.

Bruk av modellen gir økt innsikt i virksomhetens nåsituasjon og et godt grunnlag for forbedring, altså et viktig bidrag til virksomhetens måloppnåelse. Modenhetsmodellen, og Veilederen som den tar utgangspunkt i, blir presentert her, sammen med eksempler på hvordan modellen kan brukes i praksis.

Tor Solbjørg

Tor Solbjørg

Fag- og metodekomiteen

Tor er medlem av foreningens Fag- og metodekomite og har lang erfaring fra intern- og kommunal revisjon.

IIA Norge publiserte i 2021 Veileder for virksomhetsstyring, hvor komponenter som er sentrale for at virksomheten skal ha god styring, overlevelsesevne og suksess over tid, identifiseres og omtales. Nå følger vi opp med Modenhetsmodell for virksomhetsstyring. Den bygger på Veilederen og benyttes til å kartlegge virksomhetens modenhet i virksomhetsstyringen.

Bruk av modellen gir økt innsikt i virksomhetens nåsituasjon og et godt grunnlag for forbedring, altså et viktig bidrag til virksomhetens måloppnåelse. Modenhetsmodellen, og Veilederen som den tar utgangspunkt i, blir presentert her, sammen med eksempler på hvordan modellen kan brukes i praksis.

Eli Sofie Amdam

Eli Sofie Amdam

Teamleader, Transcendent Group AS

Eli Sofie jobber som konsulent og teamleder i Transcendent Group, og har over ti års erfaring med informasjonssikkerhet. Hun har lang erfaring med å etablere og implementere styringssystem for informasjonssikkerhet i både offentlig og privat sektor, i tillegg til å jobbe med risikostyring og internrevisjon.

Om foredraget: Papirtiger er et uttrykk fra kinesisk om noe/noen som synes så truende som en tiger, men som i virkeligheten er harmløst. Det benyttes også om styrende dokumentasjon som ikke ledsages av handlingsplaner, eller som det på annet vis ikke ligger handlingsvilje eller mandat bak.

Svært mange styringssystemer ender fort opp med å bli papirtigere, og er kun styringssystemer på papiret eller på intranett, uten å være implementert i organisasjonen. Dette foredraget kommer med konkrete tips og råd til å unngå mange av de typiske feilene mange gjør, og hva som trengs for å kunne drepe papirtigeren som har bosatt seg i skuffen.

Wenche Jensen

Wenche Jensen

Internrevisjonssjef, Folkehelseinstituttet

Wenche startet som leder for internrevisjonen i FHI februar 2020 og har hatt ansvar for å etablere og bygge opp internrevisjonsenheten i en virksomhet som har vært i høyeste beredskap siden hun startet. Hun vil dele erfaringer fra internrevisjonens bidrag i pandemihåndteringen parallelt med oppbygning av internrevisjonsenheten.
Tidligere har hun internrevisjonserfaring fra Oslo kommune og NAV. Hun er utdannet Cand. Polit. med etterutdanning ved BI, Master of Management.

Håkan Jankensgård

Håkan Jankensgård

Researcher in Risk Management at Lund University (PhD)

Håkan är Associate professor (docent) i företagsfinansiering. Hans forskning inom risk management är publicerad i ledande journaler som Journal of Banking and Finance, Financial Management, och Journal of Business, Finance & Accounting.

Håkan har publicerat tre böcker om risk management på Wiley: Corporate Foreign Exchange Risk Management; Empowered Enterprise Risk Management; och The Black Swan Problem: Risk Management Strategies for a World of Wild Uncertainty”.

Han ger kurser om värdering och risk management på Finansprogrammet vid Lunds Universitet.

Beate Hvam-Axelsen

Beate Hvam-Axelsen

Partner Business Integrity & Compliance i KPMG

Beate Hvam-Axelsen leder Business Integrity & Compliance gruppen i KPMG Norge som er en del av Forensic services/Gransking & Compliance. Gruppen er et tverrfaglig team av eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter og består av økonomer, jurister, ingeniører og sosiologer.

Beate har sin spesialkompetanse innen virksomhetsstyring og risikohåndtering, bærekraft, compliance-programmer, gransking, internrevisjon, og digitale verktøy. Hun har bistått en rekke offentlige og private virksomheter i inn- og utland som rådgiver og prosjektleder.

Siri Skollerud-Blegen

Siri Skollerud-Blegen

Compliance Officer, Bane NOR

Siri Skollerud-Blegen har Bachelor of Commerce, Bachelor of International Business og Master politics of the World Economy (The London School of Economics).
Hun har i tillegg tatt etterutdanning ved BI, Master of Management (modul finansiell strategi) og juridiske fag ved Universitetet i Oslo.

I dag jobber Skollerud-Blegen som Chief Compliance Officer i Bane NOR hvor hun har etablert og leder compliancefunksjonen. Hun har bred leder-, Compliance- og revisjonserfaring, og har jobbet bl.a. med internasjonale revisjonsoppdrag for ExxonMobil, M&A for Yara og etablering av compliancefunksjonen for Color Line.

Kristin Veierød

Kristin Veierød

Partner i Advokatfirmaet Hjort DA

Kristin Veierød er partner i Hjorts avdeling for industri og næringsliv. Veierød bistår klienter innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger, blant annet knyttet til kontraktsinngåelser, avklaring av rettslig rammeverk, styre- og ledelsesansvar og tvisteløsning.

Veierød har betydelig prosedyreerfaring, erfaring som voldgiftsdommer og erfaring med granskninger. I 2016 ledet Veierød firmaets undersøkelse på oppdrag for styret i DNB ASA i den såkalte Panama-papers saken.

Kristian Brandt

Kristian Brandt

Partner i Advokatfirmaet Hjort DA

Kristian Brandt er partner i Hjorts avdeling for offentlig sektor. Brandt har særlig kompetanse innen forvaltningsrett, miljørett, granskning og compliance. Brandt bistår både private og offentlige virksomheter med strategisk rådgivning, myndighetskontakt og i tvistesaker innenfor et bredt spekter av områder, herunder regulatoriske forhold, offentlige rammebetingelser og avtaler med det offentlige. Brandt har dessuten omfattende erfaring fra en rekke granskningsoppdrag.

Martin Spillum

Martin Spillum

Direktør i PwC

Martin jobber i PwCs Risk Advisory Services, og har lang erfaring som prosjektleder for internrevisjons- og rådgivningsoppdrag innen bærekraftig finans. Martin har også tidligere operativ erfaring med etablering av grønne finansierings- og utlånsprodukter samt tilhørende internkontroll.

Nanna Matilde Ringstad

Nanna Matilde Ringstad

Direktør i PwC

Nanna jobber i PwCs bærekraftsteam, og har tidligere erfaring som fagansvarlig for bærekraft i Finansforbundet hvor hun har jobbet med både strategi og operasjonalisering. Nanna har lang fartstid innen bærekraftsområdet, og har fulgt EUs arbeid med bærekraftig finans tett, samt jobbet med likestilling og mangfold som en del av bærekraftsarbeidet. Nanna har bidratt som fagressurs i flere referansegrupper etablert av departement, utdanningsinstitusjoner og NGO’s.

Martin Stevens

Martin Stevens

Internrevisor i Gjensidige

Ingvild O. Kågen

Ingvild O. Kågen

Leder financial services tax & law i EY

Ingvild er advokat og ansvarlig for bank og finans sektoren i EY Tax & Law. Ingvild bistår norske og internasjonale foretak og selskaper med både forretningsjuridiske og regulatoriske spørsmål, med annet tilknyttet blockchain. Hun holder foredrag blant annet innen hvitvasking, personvern og selskapsrett. Ingvild er opptatt av mulighetsrommet teknologi gir for å redusere risiko og skape økt transparens.

Daniël Smidts

Daniël Smidts

Associate Partner i EY

Daniël er Associate Partner i EY og har jobbet med europeiske finansinstitusjoner og lokale regulatorer i over 20 år. De siste 7 årene ga han i økende grad råd og hjalp til med å implementere og fremme bruken av risikoteknologi. Han har sluttet seg til EY Norge i slutten av 2020 hvor han leder rådgivningspraksisen for ikke-finansiell risiko. Det siste året ga ham evnen til å forstå gjeldende norske finansinstitusjoners modenhetsnivå innen risikostyring generelt og risikoteknologi spesifikt. Basert på denne kombinasjonen av erfaring med ledende europeiske, så vel som lokale norske finansinstitusjoner, er Daniël overbevist om at 2022 er et flott år for å forberede seg på risikotransformasjon samtidig som man bruker teknologi og forbedrer eksisterende praksis og rammeverk.

Owe Lie-Bjelland

Owe Lie-Bjelland

Director Program Management GPRC, Corporator

Owe Lie-Bjelland is the Global Program Manager Director of Corporater. He is responsible for Corporater’s GPRC strategy and directs Corporater’s global program management team. He has more than 25 years of international experience in business management, software & technology innovation, and as a GRC professional, primarily within the area of non-financial risk management. As a subject matter expert in several areas, such as risk management, cyber & information security, and data & information governance, he has been working as a trusted vendor and a management advisor for several fortune 500 companies across different industries in Europe, the USA, and Latin America.

Owe believes in driving business value by aligning competent individuals, optimized processes, relevant data, and enabling technologies according to international recognized best-practices and methodologies.

Denne aktiviteten har gått ut