job Konferanse

Årskonferansen 2021: En verden i endring

Vi har troen på at det i neste halvår skal bli mulig å møtes fysisk igjen. Vi inviterer til to dagers konferanse i november.

Konferansen vil adressere trender, utfordrings- og mulighetsbildet som virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor. Hva dette betyr for virksomhetenes styrer og ledelse, internrevisorer, styrings-, risiko og kontrollmiljøer vil diskuteres.  

Et par av trendene konferansen vil fokusere på er:  

  • Endringer i verden, risikoer og måten vi jobber på
  • Miljø og klimarisiko 
  • Bærekraft i bred forstand  
  • Hva pandemien har ført til av endringer og nye risikoer 
  • Endringer og behovet for omstilling  

Torsdag 11. november har vi en felles dag på Scandic St. Olavs Plass med middag i etterkant. Dessverre er kapasiteten på hotellet begrenset til 150 deltakere, så vi tar i mot påmeldinger så langt kapasiteten tillater.

Fredag 12. november deles inn i spor og du kan vandre fritt mellom konsulenthusene i Bjørvika.

Bekreftede foredragsholdere

  • Philippe Mathieu, strategisjef i Equnior 
  • Kan pannekaker redde verden, spør Petter Gulli. Petter er grunnlegger og strategisk rådgiver innen bærekraftig merkevarebygging i 12YEARS, en av initiativtakerne til Grønnvaskingsplakaten, styremedlem i WWF Verdens Naturfond og forfatter av boka «HÅP – en praktisk guide for klimaoptimister». Petter vant prisen «Årets ildsjel 2020», for hans utrettelige jobb med å formidle kunnskap, erfaringer og løsninger fra sitt fagfelt, og for å bidra til å en mer bærekraftig framtid.
  • Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Mer informasjon legges ut fortløpende, men vi oppfordrer til å holde av datoene!

Kurspåmelding