job Konferanse

Årskonferansen 2021: En verden i endring

Vi inviterer til to dagers konferanse i november.

Konferansen vil adressere trender, utfordrings- og mulighetsbildet som virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor. Hva dette betyr for virksomhetenes styrer og ledelse, internrevisorer, styrings-, risiko og kontrollmiljøer vil diskuteres.  

Et par av trendene konferansen vil fokusere på er:  

  • Endringer i verden, risikoer og måten vi jobber på
  • Miljø og klimarisiko 
  • Bærekraft i bred forstand  
  • Hva pandemien har ført til av endringer og nye risikoer 
  • Endringer og behovet for omstilling  

Torsdag 11. november har vi en felles dag på Scandic St. Olavs Plass med middag i etterkant.

Fredag 12. november avholdes hos «Samfunnssalen» på Arbeidersamfunnets plass 1.

Dersom du trenger hotell har vi holdt av en blokk på Scandic St. Olavs plass til kr 1 190 pr. person/natt. Vi holder av rom så langt det rekker etter førstemann til mølla-prinsippet.

Priser

Konferansen 2 dager med middag 11. november kr 7 900,-
Konferansen 2 dager uten middag kr 6 900,-
Konferansen en av dagene kr 3 900,-

Les mer

nov 11, 2021

Program

10:00 - 10:10

Introduksjon til dagen

Konferansier Håkon Haugsbø

10:10 - 11:00

Pannekaker kan redde verden

Petter Gulli, strategisk rådgiver innen bærekraft og merkevarebygging

11:00 - 11:15

PAUSE

11:15 - 12:00

Hvordan sikre god eierstyring og ledelse i Oljefondet?

Jonas Jølle, Global Co-Head of Corporate Governance i Norges Bank Investment Management

12:00 - 12:45

Equinors strategiendring: forventninger, verdiskapning og de viktigste faktorene for suksess.

Philippe Mathieu, strategisjef i Equinor

12:45 - 13:45

LUNSJ

13:45 - 14:15

Hvordan bidra til utvikling og innovasjon?
Samarbeid med næringslivet og akademia gjennom EU-finansierte prosjekter.

Erna Ansnes ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune

14:15 - 14:45

Maskinlæring - både et tema og et verktøy for internrevisjonen

Jan Roar Beckstrøm, Riksrevisjonens innovasjonslab

14:45 - 15:00

PAUSE

15:00 - 15:45

Sikkerhet i en usikker tid.
Hvordan forstå det digitale trussel- og risikobilde og hvordan forbedre sikkerheten?

Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur i NSM

15:45 - 16:00

PAUSE

16:00 - 16:30

Hva gjør internrevisjonene for å møte endringene i risikobildet? Hva er de viktige temaene internasjonalt og hva diskuterer vi av tema i IIA ledernettverket. Hva prioriterer vi i internrevisjonen i Gjensidige.

Gaute Brynildsen, direktør Konsernrevisjon Gjensidige

16:30 - 17:00

Refleksjon & Oppsummering:
Hva er internrevisjonens rolle og bidrag inn i innovasjon og utvikling?
Med i panelet: Gaute Brynildsen, Gjensidige, Sigmund Nordhus, Politidirektoratet, Bent Rune Solheim, Equinor og Kine Kjærnet, KPMG

ledet av Håkon Haugsbø

Forelesere

Håkon Haugsbø

Håkon Haugsbø

Konferansier

Gravejournalist fra bl.a Brennpunkt på NRK

Petter Gulli

Petter Gulli

Forfatter, gründer, Årets ildsjel 2020

Petter er grunnlegger og strategisk rådgiver innen bærekraftig merkevarebygging i 12YEARS, en av initiativtakerne til Grønnvaskingsplakaten, styremedlem i WWF Verdens Naturfond og forfatter av boka «HÅP – en praktisk guide for klimaoptimister». Petter vant prisen «Årets ildsjel 2020», for hans utrettelige jobb med å formidle kunnskap, erfaringer og løsninger fra sitt fagfelt, og for å bidra til å en mer bærekraftig framtid.

Jonas Jølle

Jonas Jølle

Global Co-Head of Corporate Governance i Norges Bank Investment Management

Ansvarlig for å sikre god eierstyring og ledelse i de 9 000 selskapene som Oljefondet investerer i. Sammen med et team på 8 medarbeidere driver han dialogen med selskapene og stemmer på over 12 000 generalforsamlinger i året. Jonas har tidligere jobbet for blant annet McKinsey & Company i New York og tjenestegjort som norsk diplomat i Midtøsten.

Philippe Mathieu

Philippe Mathieu

Direktør for konsernstrategi i Equinor

Ansvar for å forme og følge opp implementeringen av selskapets strategi. Mathieu har vært i Equinor i over 25 år og har hatt flere lederstillinger, inkludert direktør for konsernfinans og direktør for offshore driftsstøtte i Utvikling og Produksjon Norge. Philippe Mathieu har en mastergrad i økonomi fra Berkeley, i tillegg til en mastergrad i økonomi og en sivilingeniørgrad fra Frankrike.

Erna Ansnes

Erna Ansnes

Seksjonssjef i Internasjonalt kontor ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune

Erna har arbeidet med internasjonal politikk siden 1991 og har bred erfaring fra arbeid med internasjonalt by-til-by-samarbeid, Europapolitikk og som sekretariat for politisk ledelse.

Ansnes var valgt medlem av Oslo bystyre i perioden 1987 – 1991, arbeidet med internasjonal politikk i Landsorganisasjonen i Norge fra 1991- 2006. Ansnes har vært seksjonssjef ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune siden 2010.

Jan Roar Beckstrøm

Jan Roar Beckstrøm

Avdelingsdirektør i Riksrevisjonen

Hva betyr det for revisor om vi eksempelvis lar algoritmer styre prioriteringer, eller maskiner får lov til å ta skjønnsmessige beslutninger? Det betyr i alle fall at «revisjon av algoritmer» vil bli en ordinær del av jobben. Jan Roar Beckstrøm vil derfor fortelle litt om hvordan dette kan gjøres.

Roar Thon

Roar Thon

Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003. Roar har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet, og arbeider i dag med hvordan mennesket bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerhetstilstanden i samfunnet, i virksomheter og for enkeltmennesket.
Med nesten 1500 foredrag om sikkerhet i NSMs tjeneste er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere. De siste årene har Roar arbeidet med å kommunisere sikkerhet til politikere, ledere, ansatte og folk flest.
Han ble i 2013 tildelt ITAKT* prisen for sitt hans mangeårige innsats for å skape forståelse for sikkerhetsarbeidet. Han ble i 2018 tildelt OSPA* prisen som årets fremragende sikkerhetsrådgiver. Roar kan høres nesten ukentlig på NSMs sikkerhetspodkast. Han skriver og snakket jevnlig om sikkerhet i media.

*Internett og telekombransjens Anti-Kriminalitetstiltak
** Oustanding Security Performance Award

Gaute Brynildsen

Gaute Brynildsen

Direktør Konsernrevisjon, Gjensidige

nov 12, 2021

Program

9:00 - 9:45

Økt fokus på bærekraft og klima - Hva vil dette bety for internrevisjonen?

Helene Bamrud, Deloitte

10:00 - 10:45

Forebygging og avdekking av økonomiske misligheter - Internrevisors rolle

Arnt Olav Laueng Aardal, BDO

11:00 - 11:45

Cyber: Hvordan kan internrevisjonen proaktivt bidra til å håndtere cyber-risiko?

Morten Skogum og Frank Eriksen, EY

11:45 - 12:30

LUNSJ

12:30 - 13:15

Sosial bærekraft og internrevisors rolle

Kine Kjærnet og Kathrine Moe Boye, KPMG

13:30 - 14:15

Internrevisjonen i forandring i en verden i forandring

Stein Ove Songstad, Deloitte

14:30 - 15:15

Læringspunkter fra annerledesåret 2021 - ambisjoner for revisjonsåret 2022

Jonas Gaudernack og Gøril Hyni, PwC

Forelesere

Helene Bamrud

Helene Bamrud

Partner i Deloitte

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner i Deloitte

Arnt Olav Laueng Aardal

Arnt Olav Laueng Aardal

Partner i BDO

Aardal har bred erfaring fra Utlendingsnemda og som politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt. Han har også vært Head of Compliance for Bisnode AS og Director of Investigations i Telenor ASA. Frem til 2018 var han i en fireårsperiode også en del av BDOs avdeling for compliance og gransking.

Kine Kjærnet

Kine Kjærnet

Partner i KPMG

Kathrine Moe Boye

Kathrine Moe Boye

Manager i KPMG

Jonas Gaudernack

Jonas Gaudernack

Partner i PwC

Gøril Hyni

Gøril Hyni

Partner i PwC

Morten Skogum

Morten Skogum

Senior Manager i EY

Frank Eriksen

Frank Eriksen

Associate partner i EY

Denne aktiviteten har gått ut