Vi søker 1-2 engasjerte og samfunnsbevisste medarbeidere til stilling som førsterevisor, revisjonsrådgiver eller seniorrådgiver, i vår avdeling for forvaltningsrevisjon. Avdelingen er landets største i kommunal sektor.

Avdeling for forvaltningsrevisjon har ca 20 medarbeidere. Avdelingen gjør systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger, herunder bl.a. om regelverk etterleves. Kommunerevisjonen legger fram resultatene av utførte forvaltningsrevisjoner i rapporter eller egne saker som oversendes til kontrollutvalget for behandling. Etter behandling sender utvalget rapportene videre til bystyret/bystyrekomiteene. Ett til tre år etter at en hovedundersøkelse er sluttført, gjennomføres det gjerne en oppfølgingsundersøkelse.

Vi ønsker oss søkere med kjennskap til offentlig sektor som har mastergrad eller tilsvarende i informatikk, rettsvitenskap, statsvitenskap, sosiologi, økonomi e.l. med gode resultater. Videre må kandidater ha god kjennskap til kvalitative og/eller kvantitative metoder, være utpreget analytiske og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknadsfrist: 3. september 2017

Spørsmål om stillingen rettes til Mercuri Urval ved Trygve Rastad tlf. 975 59 028

Les hele stillingsannonsen her: Informatiker/jurist/samfunnsviter/økonom