Vi søker en analytisk, løsningsorientert og positiv person til ledig stilling som spesialrådgiver i Internrevisjonen ved Byrådslederens kontor.

Internrevisjonen er et av byrådets virkemidler for oppfølging og revisjon av kommunens systemer for virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Internrevisjonens arbeidsområder omfatter alle byrådsavdelinger og underliggende virksomheter i Oslo kommune. Internrevisjonen består av fem medarbeidere med variert kompetanse og bakgrunn.

Våre hovedoppgaver er å gjennomføre revisjons- og utredningsoppdrag basert på risikovurderinger og foreslå tiltak som bidrar til innsikt og forbedringer i kommunens styrings- og kontrollsystemer. Forebygging av korrupsjon og misligheter er også en viktig oppgave for seksjonen. Internrevisjonen er sekretariat for kommunens sentrale varslingsordning. I dette arbeidet inngår ansvar for oppfølging av avtale om drift av eksternt varslingsmottak, saksforberedelse og oppfølging av varslingssaker. Vi deltar også i kommunens utviklingsarbeid innenfor områdene virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll.

Vår nye medarbeider vil kunne få arbeidsoppgaver innenfor hele det beskrevne arbeidsfeltet avhengig av kompetanse og seksjonens løpende behov.

Søknadsfrist: 21. august 2017

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av: Ellen Cecilie Braathen tlf. 930 54 880 eller Wenche Jensen tlf. 958 63 776

Les hele stillingsannonsen her: Spesialrådgiver – Internrevisjon

Søk på stillingen HER