#weRinternalauditors

As an internal auditor one may find oneself having to explain what internal audit is. Sometimes it feels like we have to start the journey by climbing uphill that is we first have to make clear what it is not. Internal audit is not the same as external audit. And we have probably all heard a lot of jokes about what a typical e.g traditional internal auditor is like.

Hvordan jobber internrevisjonen i DNB med AML?

Antihvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner vises stadig voksende interesse både fra reguleringsmyndighetene og de virksomheter som er berørt av reguleringen. Internasjonalt har det vært en rekke svært store saker med brudd på hvitvaskingsreglene og sanksjonsforordninger.

Internrevisjon i medias søkelys

Om det er Panama-papers som har startet interessen for å gå gjennom internrevisjonens rapporter og bruke disse som grunnlag for artikler, vites ikke. Men vi registrere likevel at internrevisjonen i ulike sektorer er nevnt flere ganger i pressen denne uken.

Antikorrupsjonsstandard fra ISO under utvikling

Korrupsjon er ødeleggende for økonomier verden rundt og kan medføre store kostnader for organisasjoner og enkeltpersoner. En ny internasjonal standard, ISO 37001 Anti-bribery management systems, er under utvikling for å bekjempe uvesenet.

Om korrupsjon i statlige selskaper

Stortinget kontroll- og konstitusjonskomite ønsker en helhetlig behandling av det generelle sakskomplekset som gjelder korrupsjon og anti-korrupsjonsarbeid i statseide selskaper.

Hvem har ansvar for at internkontrollen fungerer?

I de siste dagers medieoppslag kan man få et feilaktig inntrykk av at internrevisjonen har ansvaret for at internkontrollen fungerer tilfredsstillende. Økt kompleksitet i mange typer virksomheter har de siste par tiår tydeliggjort betydning av god og effektiv eierstyring og selskapsledelse.

Regjeringen starter korrupsjonsutredning

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har satt i gang en ekstern utredning. Tema er departementets oppfølging av eierskapsmeldingens forventninger til arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner, ifølge en melding fra regjeringen torsdag.