Politiet advarer mot direktørsvindel

Norske bedrifter er under angrep. Etter flere forsøk og gjennomførte bedragerier hvor sjefer i bedrifter blir rundlurt til å utbetale millioner, advarer politiet mot såkalt direktørsvindel.

PwC’s Cybercrime Survey 2016

PwC Norge ønsker å undersøke nivået på cyber- og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv. Vi trenger ditt bidrag og vi håper at du også vil invitere ditt nettverk til å delta.

#weRinternalauditors

As an internal auditor one may find oneself having to explain what internal audit is. Sometimes it feels like we have to start the journey by climbing uphill that is we first have to make clear what it is not. Internal audit is not the same as external audit. And we have probably all heard a lot of jokes about what a typical e.g traditional internal auditor is like.

Hvordan jobber internrevisjonen i DNB med AML?

Antihvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner vises stadig voksende interesse både fra reguleringsmyndighetene og de virksomheter som er berørt av reguleringen. Internasjonalt har det vært en rekke svært store saker med brudd på hvitvaskingsreglene og sanksjonsforordninger.

Internrevisjon i medias søkelys

Om det er Panama-papers som har startet interessen for å gå gjennom internrevisjonens rapporter og bruke disse som grunnlag for artikler, vites ikke. Men vi registrere likevel at internrevisjonen i ulike sektorer er nevnt flere ganger i pressen denne uken.

Antikorrupsjonsstandard fra ISO under utvikling

Korrupsjon er ødeleggende for økonomier verden rundt og kan medføre store kostnader for organisasjoner og enkeltpersoner. En ny internasjonal standard, ISO 37001 Anti-bribery management systems, er under utvikling for å bekjempe uvesenet.

Om korrupsjon i statlige selskaper

Stortinget kontroll- og konstitusjonskomite ønsker en helhetlig behandling av det generelle sakskomplekset som gjelder korrupsjon og anti-korrupsjonsarbeid i statseide selskaper.