Auditing IT Governance

This updated GTAG provides tools and techniques to help internal auditors build a work program and perform engagements involving IT governance.

Nyopprettet internrevisjon i Politidirektoratet (POD)

I 2016 var Politi- og lensmannsetaten en av 23 statlige virksomheter som konkluderte ja på spørsmålet om å ta i bruk internrevisjon. Vi har intervjuet Sigmund Nordhus, internrevisjonssjefen i en av de største etatene som nylig har etablert internrevisjon.

Hvordan måle organisasjonskultur?

Med utgangspunkt i standarder som ISO/ FDIS 31000 og «COSO Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance» (2017), vil jeg belyse viktigheten av organisasjonskultur i virksomhetens søken etter kontinuerlig forbedring av dens risikostyringssystemer.

Managing Culture

Culture can be viewed as a deal made between executives and their staff, between the company and its customers and investors, and with the broader public.

Strategisk risiko

Den største årsaken til verditap i større norske børsnoterte selskaper. Har din virksomhet fokus på strategisk risiko?