Hvordan måle organisasjonskultur?

Med utgangspunkt i standarder som ISO/ FDIS 31000 og «COSO Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance» (2017), vil jeg belyse viktigheten av organisasjonskultur i virksomhetens søken etter kontinuerlig forbedring av dens risikostyringssystemer.

Managing Culture

Culture can be viewed as a deal made between executives and their staff, between the company and its customers and investors, and with the broader public.

Strategisk risiko

Den største årsaken til verditap i større norske børsnoterte selskaper. Har din virksomhet fokus på strategisk risiko?

Full fokus på GDPR

Coop ble tildelt Fidusprisen i september i år, i konkurranse med blant annet Skatteetaten og Brønnøysundregisteret. Fidusprisen gis til en bedrift eller statlig virksomhet som har utmerket seg innen informasjonssikkerhet.