Auditing Strategic Risks

Internal audit functions are making significant progress in how they audit and address strategic risks by leveraging a broad range of approaches. Get practical Insights form this CBOK Stakeholder Report.

Why Conformans Matters

To best serve the organization and inspire stakeholder confidence, internal audit must operate at the highest level of ethical and professional competencies to ensure consistent and accurate delivery of risk-based and objective assurance, advice and insight. New Positon Paper from IIA.

Etikk på dagsordenen i Bærum kommune

‘Hvem kjenner til de etiske retningslinjene?’ var tema i en artikkel i forrige utgave av SIRK. Vi fikk entusiastisk og positiv respons fra Bærum kommune. De har satt i gang en rekke tiltak for at ansatte skal kjenne kommunens etiske standard og forteller gjerne hvordan de har jobbet med å forankre dem på tvers av […]

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune

Tillit er ikke noe nytt. Ei heller tillitsbasert styring og ledelse og debatten om målstyring og new public management. Det som er nytt i norsk sammenheng er Oslo kommunes satsning på tillitsbasert styring og ledelse. «Stoppeklokken» i eldreomsorgen skal erstattes med økt fokus på omsorg og kvalitet gjennom involvering og medvirkning av brukeren og de […]

Facebook for statlige internrevisjoner

Som et lite steg på veien for å tilrettelegge for deling og erfaringsutveksling mellom statlige internrevisjoner og bli kjent med deres utfordringer og behov, har DFØ nylig opprettet en nettverksgruppe forbeholdt statlige internrevisjoner på Facebook. Facebook for statlige internrevisjoner