Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse.

Executive Compensation – it pays to review

Why is the CEO getting a huge bonus though company performance is down? Such concerns create risks to the enterprise and call for attention from internal audit. Yet, executive compensation is not high on the to-do list for many internal auditors.

Hvordan få mest utbytte av internrevisjonen?

Dette er et sammendrag utarbeidet av Styreinstitutt og IIA Norge, er et hjelpemiddel til alle med styre- og ledelsesansvar som ønsker å dra nytte av internrevisjon som et effektivt støtteverktøy og bidragsyter til beslutninger på områdene risikostyring, virksomhetsstyring og kontroll.

Staten som eier i børsnoterte selskaper

Alt som skaper tvil om norske politikeres evne til å styre selskapene etter anerkjente prinsipper, lover og regler, svekker tilliten til selskapene og til staten som eier, reduserer verdien av selskapene.