Staten som eier i børsnoterte selskaper

Alt som skaper tvil om norske politikeres evne til å styre selskapene etter anerkjente prinsipper, lover og regler, svekker tilliten til selskapene og til staten som eier, reduserer verdien av selskapene.

How blockchain could lower internal audit costs

Blockchain technology could advance into triple-entry bookkeeping with an additional entry "that cryptographically seals and timestamps the details of a particular transaction. Such a system could reduce internal audit costs and provide real-time analytics to battle financial crime.

Emerging Trends

This report explores two emerging issues: auditing culture and keeping up with technology (cybersecurity and big data). We also explore how internal audit can, and arguably must, rise to the level of trusted adviser.

Fagkonferanse offentlig revisjon

Vi takker for to veldig spennende og interessant dager der digitalisering og innovasjon sto i sentrum for den Nasjonale fagkonferansen i offentlig revisjon. Her kan du laste ned foredragene som er gjort tilgjengelig for deltakerne.

Standardene oppdateres

Nåværende standarder skal oppdateres og fra 1. januar 2017 vil den oppdaterte versjonen være gyldig. Fagkomiteen for internrevisjon holder i disse dager på å oversette endringene, og du vil få tilsendt den nye versjonen før jul.

Internrevisjon i media

Internrevisjonen i Avinor Oslo lufthavn har avdekket det som kan være brudd på arbeidsmiljøloven og kontraktsbestemmelser hos en leverandør, mens internrevisjonen i Vegvesenet håndterer et varsel om at Vegvesnet har utbetalt millionbeløp til Mesta uten dokumentasjon.