Nettverk Risikostyring er en del av iia.no

Om Risikostyring

Om Risikostyring

Behovet for å etablere en helhetlig risikostyringsfunksjon varierer avhengig av bransje og virksomhet. Typiske drivere har hittil vært behov for styring og kontroll i utfordrende omgivelser hvor det har vært høy risiko for vesentlig finansielle tap, skader eller tap av menneskeliv. Dessuten finnes det flere regulerte bransjer der det stilles konkrete krav til utforming og gjennomføring av risikostyring. I økende grad har en sett at styring av positiv og negativ usikkerhet knyttet til volatile omgivelser og fremtidig økonomisk utvikling gjør risikostyring til et viktig strategisk verktøy. I tråd med internasjonal utvikling etableres også norske lovkrav til opprettelse av en risikostyringsfunksjon som et ledd i sunn virksomhetsstyring.

Nettverk Risikostyring

Nettverk Risikostyring er en møteplass for folk som jobber med risikostyring, uavhengig av bransje og sektor. Foruten å gi unike nettverksmuligheter, samler og utvikler nettverket veiledninger og maler til hjelp i arbeidet med risikostyring. Vi arrangerer medlemsmøter, seminarer og utvikler relevante kurstilbud.

Nettverket er bransjeuavhengig og åpent for alle som jobber med eller har interesse av fagområdet. Nettverket er en del av IIA Norge, men administreres av et eget arbeidsutvalg med representanter fra risikostyringsmiljøer innen ulike bransjer.

For perioden 2016-2017 har nettverket et arbeidsutvalg med følgende medlemmer:

Ayse B. Nordal, Undervisningsbygg Oslo KF
Janne Britt Saltkjel, Nordea
Martin W. Stevens, Gjensidige
Ole Martin Kjørstad, Norges Bank
Petter Kapstad, Statoil
Stian Sviggum , PwC

Nettverksstyret kan kontaktes via følgende email  risikostyring@iia.no