Nettverk Risikostyring er en del av iia.no

Om Risikostyring

Behovet for å etablere en helhetlig risikostyringsfunksjon varierer avhengig av bransje og virksomhet. Typiske drivere har hittil vært behov for styring og kontroll i utfordrende omgivelser hvor det har vært høy risiko for vesentlig finansielle tap, skader eller tap av menneskeliv. Dessuten finnes det flere regulerte bransjer der det stilles konkrete krav til utforming og gjennomføring av risikostyring. I økende grad har en sett at styring av positiv og negativ usikkerhet knyttet til volatile omgivelser og fremtidig økonomisk utvikling gjør risikostyring til et viktig strategisk verktøy. I tråd med internasjonal utvikling etableres også norske lovkrav til opprettelse av en risikostyringsfunksjon som et ledd i sunn virksomhetsstyring.

Helhetlig risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll er begreper som ofte blir omtalt sammen. Internkontroll handler om styring av en virksomhet og kan betraktes som en følge eller underprosess av helhetlig risikostyring. Denne underprosessen kan sies å utgjøre summen av styrings- og

kontrollmekanismer. Helhetlig risikostyring innebærer at man inntar et helhetlig perspektiv, ikke bare på virksomhetens status i øyeblikket, men også på sannsynlig positiv og negativ fremtidig utvikling. Slik er det ment å være et verktøy for balansert prioritering av ressursbruk.

Risikostyring i et internrevisjonsperspektiv

Internrevisjon er i likhet med risikostyring et essensielt element i god virksomhetsstyring. Internrevisjonen skal evaluere og bidra til å forbedre de styrings- og kontrolltiltak som er etablert for risikostyring og måloppnåelse i virksomheten. Internrevisjonen har hele virksomheten som sitt arbeidsfelt, og har et spesielt fokus på virksomhetens prosesser for governance, risikostyring og kontroll.

Gå til IIA Norge internrevisjon

Nettverk Risikostyring

Nettverk Risikostyring er en møteplass for folk som jobber med risikostyring, uavhengig av bransje og sektor. Foruten å gi unike nettverksmuligheter, samler og utvikler nettverket veiledninger og maler til hjelp i arbeidet med risikostyring. Vi arrangerer medlemsmøter, seminarer og utvikler relevante kurstilbud.

Nettverket er bransjeuavhengig og åpent for alle som jobber med eller har interesse av fagområdet. Nettverket er en del av IIA Norge, men administreres av et eget arbeidsutvalg med representanter fra risikostyringsmiljøer innen ulike bransjer.


The steering committee of the Risk Management Network of IIA Norway

Nettverksstyret kan kontaktes via følgende email risikostyring@iia.no
 • Ayse Nordal
  Senior consultant for strategic planning and risk management
  Ayse Nordal is senior consultant for strategic planning and risk management at the Municipal Undertaking for Educational Buildings and Property in Oslo- Norway. Nordal holds B Sc. and M Sc. in economics and statistics and Licentiate in applied social economics and macroeconomics. Nordal has accredited risk manager certificate. Nordal has teaching experience from Norwegian School of Economics (NHH) as well as the Bergen College of Engineering. Further she has long experience from banking as controller, head of operations, as advisor at the internal audit and as deputy managing director. She has also consulting experience from PriceWaterhouseCoopers, where risk management and internal controls were her areas of specialty.
  During the last years she had executive positions as the leader of the Norwegian National Registry of Population, Head of State Accounts and Reporting and as Finance Director at Manpower, Norway.
 • Janicke Getz
  Controller in the Norwegian Directorate of Health
  Janicke Getz is controller in the Norwegian Directorate of Health which is organized under the Norwegian Ministry of Health and Care Services. Janicke’s main responsibility is the development and implementation of Risk Management and Internal Control within her organisation. Other tasks include the establishment of Internal Audit and coordination of communication with the Office of the Auditor General.
 • Janne Britt Saltkjel
  Senior Operational Risk Expert and heading “Regulatory office” in Nordea’s Group Operational Risk
  Janne Britt Saltkjel is Senior Operational Risk Expert and heading “Regulatory office” in Nordea’s Group Operational Risk. Nordea is the largest bank in the Nordics and defined as one of 28 globally systemic important finance institutions (G-SIFI). Janne has her degree from NHH and has worked more than 20 years as consultant, specialist and manager within risk management related areas, covering operational and credit risk management, internal audit, anti-corruption, compliance and governance.
 • Martin Stevens
  Audit director at Gjensidige Insurance, Norway
  Martin Stevens is Audit director at Gjensidige Insurance, Norway. The Gjensidige Group is a leading Norwegian-based general insurance corporation servicing the Nordic and Baltic countries. Apart from working as a qualified auditor Martin has held a variety of line management positions spanning form the operational side as head of settlements in banking and CFO in a commercial company to Controller, Risk manager and risk management consultant.
 • Ole Martin Kjørstad
  Special Advisor in Norges Bank’s internal audit
  OIe Martin Kjørstad works as a Special Advisor in Norges Bank’s internal audit, which covers the operations of the Norwegian central bank and the investment activities performed through Norges Bank Investment Management (NBIM). He holds previous experience as a consultant from BDO and PwC, with primary focus on corporate governance and risk management as well as internal audit. As a consultant, he has broad industry experience, including banking, insurance, retail, industry and technology. Ole Martin also holds experience from financial auditing, and is educated MSc. in Business and Economics, majoring in strategy.
 • Petter Kapstad
  Petter Kapstad was responsible for building up Statoil's ERM function, which he headed for 14 years. Statoil's ERM included at that time Insurance, credit, operational risk, strategic risks as well as market risks! Petter has many years of experience as advisor for a number of international companies in implementing ERM, and also as advisor for different Boards and Board members. For a number of years he headed Eksportfinans Norway's Control Committee.

  Petter is a regular speaker at conferences on the subjects of ERM and Risk Management generally. Statoil's ERM has been a topic in many articles, the latest being the KOLBE Series in Finance published by Wiley "IMPLEMENTING ENTERPRISE RISK MANAGEMENT" - Case Studies and best Practices, where Statoil's ERM is described.
 • Stian Sviggum
  Director in PwC Risk Advisory Service
  Stian Sviggum is Director in PwC Risk Advisory Services in Oslo, Norway. He has an MSc in physics at Norwegian University of Science and Technology. Stian has more than 10 years' experience as advisor/consultant, 2 year as project manager in IT infrastructure projects, and 3 years' experience with governance, operational risk and internal control at Norges Bank Investment Management (the Norwegian “oil fund”).

  Stian has throughout his career focused on governance and risk management (ERM, Operational Risk and project risk management). In PwC he has been project manager in ERM implementation projects, internal audit of ERM / OpRisk management and GRC tool procurement and roll-out projects. Most of the clients are among the top 20 listed companies in Norway.
 • Randi Bolsø Hardy
  Senior adviser at the defense staff of Norway
  Randi B Hardy is Senior Adviser at the defence staff of Norway and has been awarded a diploma in Internal Auditing from IIA Norway.

  Randi B Hardy works in developing ERM at the Norwegian Ministry of Defence combining performance, results and risk management. In addition her remit includes coordinating matters arising from internal and external audits and implementing and facilitating maturity evaluations/self-assessments to be performed by middle management within the areas of corporate governance, risk management and internal control.