Nettverk Risikostyring er en del av iia.no

Nyhet

Publisert 7. mars 2017

Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Nettverk Risikostyring har lansert Veileder for Risikostyringsfunksjonen. Veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse.

Målgruppen for veilederen er virksomheter som enten ønsker å etablere en risikostyringsfunksjon eller å utvikle sin risikostyringsfunksjon videre.

Veilederen ble lansert 7. mars 2017 og du kan laste ned veilederen her: Veileder for Risikostyringsfunksjonen.

Her finner du presentasjonen fra Lansering av veilederen.