Nettverk Risikostyring er en del av iia.no

Nyheter

Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

Become a trusted advisor to the audit committee and executive management in the critical areas of risk assurance, governance processes, quality assurance, or control self-assessment by earning the Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Earning this certification is the best way to articulate your expertise in these specialized areas without saying a word. Don’t delay […]

Veiledning for risikostyringsfunksjonen går globalt

juni 2017

I​​ want to congratulate IIA–Norway for their recent publication, Guidelines for the Risk Management Function. A group of practicing risk practitioners developed this guide with the aim of describing best practices regardless of industry.

Guidelines for the Risk Management Function

This guidelines describes the purpose, responsibilities and duties of the Risk Management Functions, as well as the relevant assumptions and success factors, regardless of industry.

Veileder for Risikostyringsfunksjonen

Nettverk Risikostyring har lansert Veileder for Risikostyringsfunksjonen. Veilederen beskriver risikostyringsfunksjonens hensikt, ansvar og oppgaver, samt forutsetninger og suksesskriterier på tvers av bransjer. Prinsippene i veilederen kan også være nyttige for virksomheter som mangler en egen Risk Manager, men som ivaretar lignende arbeidsoppgaver under en annen stillingsbetegnelse. Målgruppen for veilederen er virksomheter som enten ønsker å etablere […]

Spørsmål styret bør stille

Å inneha et verv i et styre eller innen et kontrollorgan i en virksomhet er et betydelig ansvar, og kan også medføre et betydelig personlig ansvar. Formålet med denne utgivelsen, er gjennom et sett med spørsmål, å gi en bedre forståelse av hva som er de viktigste risikoene som påvirker selskapet og hvordan de håndteres.


Side 1 av 212