Om Compliance

Fremveksten av compliancefunksjoner er relativt fersk og den begynte i USA like etter tusenårsskiftet. Etablering av compliancefunksjoner var en direkte konsekvens av flere næringslivsskandaler, med Enron-skandalen i 2001 som den største. Skandalene førte til skjerpede lovkrav og erkjennelsen av svakheter i regulatorisk risikostyring og internkontroll. Ikke-amerikanske virksomheter fulgte etter, og etter hvert har også flere norske virksomheter etablert en compliancefunksjon.

På norsk kan ”compliance” oversettes både med ”samsvar” og med ”etterlevelse”, og da underforstått samsvar og etterlevelse av lover, regler og retningslinjer. Det er ikke etablert en norsk betegnelse på funksjonen og fortsatt er det for mange noe uklart hva funksjonen skal gjøre og hva rollen innebærer. Det er derfor et behov for å tydeliggjøre funksjonens rolle, samt hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at compliancefunksjonen skal kunne forvalte sitt ansvar og sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Nettverk Compliance

Nettverk Compliance er en møteplass for folk som jobber med compliance, uavhengig av bransje og sektor. Foruten å gi unike nettverksmuligheter, samler og utvikler nettverket veiledninger og maler til hjelp i compliancearbeidet. Vi arrangerer medlemsmøter, seminarer og utvikler relevante kurstilbud.

Nettverket er bransjeuavhengig og åpent for alle som jobber med eller har interesse av fagområdet. Nettverket er en del av IIA Norge, men administreres av et eget arbeidsutvalg med representanter fra compliancemiljøer innen ulike bransjer.

Compliance & Kaffe

er Nettverk Compliance sitt initiativ til en uformell møteplass hvor aktuelle temaer innen compliance skal tas opp. Fokus for møtene er diskusjon og erfaringsutveksling.  Les mer her

Har du tips til temaer eller aktiviteter send gjerne en mail til post@iia.no

 

Avholdte aktiviteter i 2015-2016

  • Effektivt samarbeid mellom internrevisor og compliance, 17. nov 2016
  • Grunnkurs i compliance 15. juni 2016
  • Lansering av Veiledning for compliancefunksjonen 28. oktober 2015

Veileder for compliancefunksjonen

Veileder for Compliancefunksjonen

Behovet for å etablere en compliancefunksjon vil variere avhengig av bl.a. bransje og virksomhet, men typiske drivere er regulatoriske krav og/eller risikoer for brudd på lover og forskrifter. Eksempler på dette kan være korrupsjonsrisiko eller omdømmerisiko. For noen bransjer er det dessuten et lovkrav å ha en compliancefunksjon.

Med denne veilederen ønsker vi å beskrive «beste praksis» for compliancefunksjoner uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på virksomheten. Veilederen dekker ikke eventuelle lovkrav til compliancefunksjonen, men gir en innføring i grunnleggende prinsipper for funksjonen. Individuelle tilpasninger vil naturlig baseres på virksomhetens art, størrelse og risikobilde.

Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som selv jobber med compliance innen ulike bransjer. Arbeidsgruppen leder Nettverk Compliance som er en del av IIA Norge.  Ønsker du mer informasjon om nettverket, ta kontakt med post@iia.no.

Nyheter

Siden er under utvikling. Her vil det komme nyheter og nyttige lenker til bruk for de som arbeider med compliance.

Compliance

Siden er under utvikling. Her vil det komme maler og relevante lenker.