Compliance & Kaffe: Aktsomhetsvurderinger – hvordan går vi frem?

Compliance14.11.2018 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Kaffe og registering fra kl. 0800.  Arrangementet starter kl. 0830.

Introduksjon v/ Esther Borgen, Multiconsult

Presentasjon av den nye Veilederen for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv  v/Bente Follestad Bakken, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Formålet med Veilederen er å forklare hvordan bedrifter kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Beskrivelse av metode og prosess for aktsomhetsvurderinger står sentralt. For mer informasjon om Veilederen se her

Velkommen til diskusjon og erfaringsutveksling over en god kopp kaffe!

Nettverksmøte statlig sektor

Medlemsmøter23.11.2018 Kl. 09:00 - 11:00 DFØ

Trenger du inspirasjon, råd eller har erfart at noe fungerer bra som andre kan få glede av? Dette medlemsmøte i nettverk statlig sektor tar for seg de sentrale fasene i revisjonsprosessen knyttet til et revisjonsoppdrag.