Compliance & Kaffe

Compliance31.01.2018 Kl. 08:30 - 10:00 Haavind

Tema: Compliance risikovurdering  – fra A til Å

Vi inviterer til frokostmøte med presentasjon av metode, eksempler fra Aker Solutions og god diskusjon!

Presentasjoner v/ Cecilie Wetlesen-Borge fra Haavind og Siri Simenstad, Aker Solutions.

Deltakelse på møtet gir 2 CPE.

Vel møtt!

Nettverk Compliance

 

Compliance & Kaffe (NB! ny dato)

Compliance06.04.2018 Kl. 08:30 - 10:00

Tema: Hvordan unngå ‘paper compliance’ hos leverandører?

Vi inviterer til frokostmøte med presentasjoner fra Statnett og Multiconsult og god diskusjon!

Mer detaljer følger.

 

Deltakelse på møtet gir 2 CPE.

Vel møtt!

Nettverk Compliance

Medlemsmøte Statlig sektor

Medlemsmøter30.08.2018 Kl. 09:00 - 11:00 UDI

Nettverk Statlig sektor inviterer til medlemsmøte der dagsaktuelle temaer om internrevisjon og erfaringsutveksling står på agendaen. Mer informasjon om tematikk følger.