Compliance & Kaffe: Hvordan unngå ‘paper compliance’ hos leverandører?

Compliance06.04.2018 Kl. 08:30 - 10:00 Multiconsult

Hvilke typiske utfordringer møter virksomheter og leverandører? Hvordan følge opp?

Frokost og registrering fra kl.0800. Programmet starter kl. 0830.

 

Introduksjon: Esther Borgen, Compliance,  Multiconsult

Oslo kommune: I front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv.  Presentasjon av Oslo kommunes nye kontraktbestemmelser – ‘Oslo-modellen’ og leverandøroppfølgingssystemet HMSREG.

Espen Nicolaysen, seksjonssjef i avdeling for samfunnsansvar og analyse i Oslo kommune

3o minutter

Statnett: Erfaringer fra kontroller med utenlandske underleverandører innenfor Bygg og anlegg.

Silje Vegarud, advokat i juridisk avdeling og etikkombud i Statnett

30 minutter

Spørsmål og diskusjon

30 minutter

 

Deltakelse på møtet gir 2 CPE.

Vel møtt til god diskusjon!

Nettverk Compliance

Etikk og samfunnsansvar i finansnæringen – hva bør internrevisjonen gjøre?

Medlemsmøter18.04.2018 Kl. 12:00 - 15:45 Handelshøyskolen BI

 

Hvordan kan internrevisjonen bidra til at finansnæringen opptrer etisk forsvarlig og ansvarlig?

Finansnettverket i IIA Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til et seminar for å løfte problemstillinger og gi noen mulige kriterier for revisjon samt dele litt om hva ulike aktører gjør.

 

Velkommen

Erik Andersson, Leder for Finansnettverket IIA Norge, Leder for internrevisjon finans, Deloitte

Hvilke forventninger har vi som interessenter til bank og finans? Hvor gode er norske banker på etikk?

Presentasjon av Etisk bankguide, basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har sjekket hver enkelt bank opp i mot 1012 ulike punkter.

Anja Bakken Riise, Leder Framtiden i våre hender

Hvor mye er en samfunnsrapport verdt?

Caroline Dale Ditlev-Simonsen, professor Institutt for rettsvitenskap og styring BI

Pause

Hvordan DNB arbeider for å integrere samfunnsansvar i forretningsprosessene

Hilde Nordbø, Rådgiver samfunnsansvar og næringspolitikk, DnB

Hvordan finansinstitusjoner kan integrere hensyn til miljø og samfunnspåvirkning (ESG) i sin strategi og forretningsprosesser. Og hvordan internrevisjonen kan evaluere implementeringen.

Hanne Christine Thornam, Head of Climate Change & Sustainability Services i EY Norge

Oppsummering

Erik Andersson

 

Deltakelse på møtet gir 3 CPE poeng.

Vel møtt!

 

Medlemsmøte Statlig sektor

Medlemsmøter30.08.2018 Kl. 09:00 - 11:00 UDI

Nettverk Statlig sektor inviterer til medlemsmøte der dagsaktuelle temaer om internrevisjon og erfaringsutveksling står på agendaen. Mer informasjon om tematikk følger.