Assurance frameworks, Assurance co-ordination and Audit planning

Compliance24.10.2017 - 25.10.2017 Kl. 09:00 - 16:00 Deloitte, Bjørvika

The first day concentrates on working with other functions, how to share information and how to create an overall assurance picture, including deciding how to “measure” the amount of assurance from others.

The second day concentrates in more detail on good practices in audit planning including how to keep the plan relevant and up to date and how to assess whether there is enough coverage.

The two days can be taken together or seperately.

Skriv så budskapet selger!

Kurs14.11.2017 Kl. 09:00 - 17:00

Hva bør en revisjonsrapport inneholde og hvordan få frem det viktigste budskapet til de ulike interessentene? Mye hardt arbeid legges i å skrive rapporter, men rapportene får ikke alltid den gode virkningen vi hadde håpet på. Hvordan skrive rapporter som blir lest og fulgt opp?

På første del av kurset vil hovedfokuset være rettet mot skrive- og presentasjonsteknikk, mens andre del går mer spesifikt på selve revisjonsrapportene. Vi tar gjerne et skråblikk på egne rapporter under kurset.

Effektiv compliance – hva kreves?

Compliance21.11.2017 Kl. 08:30 - 16:00 Haavind

Målgruppe:

Medarbeidere i compliance, risiko og internrevisjon

Målsetting:

Innføring i grunnleggende begreper og prinsipper ved opprettelse og drift av en compliance funksjon.

Kurset er basert på innholdet i ‘Veileder for compliance funksjonen’, utarbeidet av Nettverk Compliance, som er et av IIA Norges nettverk.

Veiledningen og kurset tar utgangspunkt i beste praksis for compliance funksjonen uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på organisasjonen.

Det vil også bli gitt praktiske eksempler fra ulike virksomheter og deltakerne vil få anledning til å utveksle erfaringer og drøfte i grupper

Kursansvarlige: 

Izabella Salicath, GIEK og Cecilie Wetlesen Borge, Haavind

 

CIA Examination Preparation Course

Kurs11.01.2018 - 12.01.2018 Kl. 09:00 - 17:00

The CIA designation is the only globally accepted certification for internal auditors and remains the standard by which individuals demonstrate their competency and professionalism in the internal auditing field. Sit for the exams anytime, but prepare for the exams in this course now.