Effektiv compliance – hva kreves?

Compliance21.11.2017 Kl. 08:30 - 16:30 Haavind AS

Målgruppe:

Medarbeidere i compliance, risiko og internrevisjon

Målsetting:

Innføring i grunnleggende begreper og prinsipper ved opprettelse og drift av en compliance funksjon.

Kurset er basert på innholdet i ‘Veileder for compliance funksjonen’, utarbeidet av Nettverk Compliance, som er et av IIA Norges nettverk.

Veiledningen og kurset tar utgangspunkt i beste praksis for compliance funksjonen uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på organisasjonen.

Det vil også bli gitt praktiske eksempler fra ulike virksomheter og deltakerne vil få anledning til å utveksle erfaringer og drøfte i grupper

Kursansvarlige: 

Izabella Salicath, GIEK og Cecilie Wetlesen Borge, Haavind

Vedlikeholdspoeng:
Gjennomføring av kurset gir 8 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert Internrevisor.

CIA Examination Preparation Course

Kurs11.01.2018 - 12.01.2018 Kl. 09:00 - 17:00

The CIA designation is the only globally accepted certification for internal auditors and remains the standard by which individuals demonstrate their competency and professionalism in the internal auditing field. Sit for the exams anytime, but prepare for the exams in this course now.

Introduksjon til helhetlig risikostyring

Kurs18.01.2018 Kl. 09:00 - 17:00

Kursen forutsetter ikke forkunnskaper og vil i løpet av dagen dekker temaer fra definisjoner og rammeverk til analysemetoder og rapportering. Kursen er egnet for både nyansatte som får et ansvar innenfor risikostyring og til de som har jobbet en stund med risikostyring og ønsker å fordype seg ytterligere i helhetlig risikostyring.

Introduksjon til internrevisjon

Kurs06.03.2018 Kl. 08:30 - 16:30 KPMG

På denne dagen vil vi gi en innføring i internrevisors roller og ansvar, begrepsavklaringer og definisjoner, samt hvilke etiske regler og hvilke krav som ligger i internrevisjonens standarder.

Formål med kurset:
Gi deltagerne de nødvendige grunnkunnskaper i internrevisjon gjennom introduksjon til internrevisjonens rammeverk, spesielt rettet mot de obligatoriske delene. Innholdet i kurset er nødvendig basiskunnskap for kurset Praktisk Internrevisjon.