Compliance & Kaffe: Aktsomhetsvurderinger – hvordan går vi frem?

Compliance14.11.2018 Kl. 08:30 - 10:00 IIA Norge

Kaffe og registering fra kl. 0800.  Arrangementet starter kl. 0830.

Introduksjon v/ Esther Borgen, Multiconsult

Presentasjon av den nye Veilederen for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv  v/Bente Follestad Bakken, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Formålet med Veilederen er å forklare hvordan bedrifter kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Beskrivelse av metode og prosess for aktsomhetsvurderinger står sentralt. For mer informasjon om Veilederen se her

Velkommen til diskusjon og erfaringsutveksling over en god kopp kaffe!