Compliance & Kaffe

Compliance06.04.2018 Kl. 08:30 - 10:00 Multiconsult

Tema: Hvordan unngå ‘paper compliance’ hos leverandører?

Program:

Hvilke typiske utfordringer møter virksomheter og leverandører?  v/ Esther Borgen, Multiconsult & Sverre Bjertnes, Statnett

Oslomodellen: Oslo kommunes nye anskaffelsesregler  v/ Gunnar Wedde, Oslo Kommune

Oslomodellen skal bidra til et mer seriøst arbeidsliv og stiller blant annet krav til bruk av lærlinger (minimum 10 %), krav om å i hovedsak bruke faste ansatte og krav til antall ledd underleverandører – maks ett ledd.

Hvordan sikre etterlevelse av disse kravene? 

 

Deltakelse på møtet gir 2 CPE.

Vel møtt til god diskusjon!

Nettverk Compliance

TRACE Roundtable: Due Diligence Best Practices for Managing Third Party Risk and Screening Obstacles

Compliance23.04.2018 Kl. 08:30 - 11:30 Aker Solutions møterom Engineerium

The Compliance Network is happy to invite you to a roundtable hosted by Pia Vining, Senior Director Due Diligence from TRACE International.

TRACE is a globally recognized anti-bribery business organization and leading provider of cost-effective third party risk management solutions.

Members and clients include hundreds of multinational companies headquartered worldwide.

For more information, visit www.TRACEinternational.org