Assurance frameworks, Assurance co-ordination and Audit planning

Compliance24.10.2017 - 25.10.2017 Kl. 09:00 - 16:00 Deloitte, Bjørvika

The first day concentrates on working with other functions, how to share information and how to create an overall assurance picture, including deciding how to “measure” the amount of assurance from others.

The second day concentrates in more detail on good practices in audit planning including how to keep the plan relevant and up to date and how to assess whether there is enough coverage.

The two days can be taken together or seperately.

Effektiv compliance – hva kreves?

Compliance21.11.2017 Kl. 08:30 - 16:00 Haavind

Målgruppe:

Medarbeidere i compliance, risiko og internrevisjon

Målsetting:

Innføring i grunnleggende begreper og prinsipper ved opprettelse og drift av en compliance funksjon.

Kurset er basert på innholdet i ‘Veileder for compliance funksjonen’, utarbeidet av Nettverk Compliance, som er et av IIA Norges nettverk.

Veiledningen og kurset tar utgangspunkt i beste praksis for compliance funksjonen uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på organisasjonen.

Det vil også bli gitt praktiske eksempler fra ulike virksomheter og deltakerne vil få anledning til å utveksle erfaringer og drøfte i grupper

Kursansvarlige: 

Izabella Salicath, GIEK og Cecilie Wetlesen Borge, Haavind