Veileder

Veileder for Compliancefunksjonen

Behovet for å etablere en compliancefunksjon vil variere avhengig av bl.a. bransje og virksomhet, men typiske drivere er regulatoriske krav og/eller risikoer for brudd på lover og forskrifter. Eksempler på dette kan være korrupsjonsrisiko eller omdømmerisiko. For noen bransjer er det dessuten et lovkrav å ha en compliancefunksjon.

Med denne veilederen ønsker vi å beskrive «beste praksis» for compliancefunksjoner uavhengig av bransje, regelverk og størrelse på virksomheten. Veilederen dekker ikke eventuelle lovkrav til compliancefunksjonen, men gir en innføring i grunnleggende prinsipper for funksjonen. Individuelle tilpasninger vil naturlig baseres på virksomhetens art, størrelse og risikobilde.

Last ned veilederen her: Veileder for Compliancefunksjonen

Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som selv jobber med compliance innen ulike bransjer. Arbeidsgruppen leder Nettverk Compliance som er en del av IIA Norge.  Ønsker du mer informasjon om nettverket, ta kontakt med compliance@iia.no.