Hvordan måle organisasjonskultur?

Med utgangspunkt i standarder som ISO/ FDIS 31000 og «COSO Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance» (2017), vil jeg belyse viktigheten av organisasjonskultur i virksomhetens søken etter kontinuerlig forbedring av dens risikostyringssystemer.

Strategisk risiko

Den største årsaken til verditap i større norske børsnoterte selskaper. Har din virksomhet fokus på strategisk risiko?

2017 COSO ERM Framework Update​

The updated document, now titled Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance, highlights the importance of considering risk in both the strategy-setting process and in driving performance.

Unngå sjakk matt i risikostyringen

En tidligere verdensmester i sjakk uttalte at «sjakk er kunsten å analysere », men jeg vil legge til at det også er kunsten i å ta de beste beslutningene, nettopp slik som risikostyring i stor grad handler om å legge til rette for gode beslutninger.

Gratis opptak til CRMA og CCSA-programmer i august

Earning these certifications is the best way to articulate your expertise in these specialized areas without saying a word. Don’t delay ― begin your application now for either of these distinctive certifications and save USD 200 per program.