Auditing Strategic Risks

Internal audit functions are making significant progress in how they audit and address strategic risks by leveraging a broad range of approaches. Get practical Insights form this CBOK Stakeholder Report.

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune

Tillit er ikke noe nytt. Ei heller tillitsbasert styring og ledelse og debatten om målstyring og new public management. Det som er nytt i norsk sammenheng er Oslo kommunes satsning på tillitsbasert styring og ledelse. «Stoppeklokken» i eldreomsorgen skal erstattes med økt fokus på omsorg og kvalitet gjennom involvering og medvirkning av brukeren og de […]

Gull og grønne Apple

Når Apple lanserer nye produkter venter elektronikkentusiaster verden over i spenning. Men hvem fikk med seg lanseringen av roboten Liam i 2016?

Auditing IT Governance

This updated GTAG provides tools and techniques to help internal auditors build a work program and perform engagements involving IT governance.

Corporate Governance & Cybersecurity

The joint guidance from ECIIA and FERMA enables companies to make consistent and understandable decisions about their security measures, risk management and overall cyber security posture.