Auditing Model Risk Management

This practice guide provides an overview of key areas related to model risk management including business significance, regulatory requirements and expectations, and model components.

Hvordan måle organisasjonskultur?

Med utgangspunkt i standarder som ISO/ FDIS 31000 og «COSO Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance» (2017), vil jeg belyse viktigheten av organisasjonskultur i virksomhetens søken etter kontinuerlig forbedring av dens risikostyringssystemer.

Strategisk risiko

Den største årsaken til verditap i større norske børsnoterte selskaper. Har din virksomhet fokus på strategisk risiko?

2017 COSO ERM Framework Update​

The updated document, now titled Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance, highlights the importance of considering risk in both the strategy-setting process and in driving performance.

Unngå sjakk matt i risikostyringen

En tidligere verdensmester i sjakk uttalte at «sjakk er kunsten å analysere », men jeg vil legge til at det også er kunsten i å ta de beste beslutningene, nettopp slik som risikostyring i stor grad handler om å legge til rette for gode beslutninger.

Gratis opptak til CRMA og CCSA-programmer i august

Earning these certifications is the best way to articulate your expertise in these specialized areas without saying a word. Don’t delay ― begin your application now for either of these distinctive certifications and save USD 200 per program.