Hvem roper høyest?

CBA driver en meget vellykket bank virksomhet, men med en blindsone på området kundehåndtering og compliance, noe som kom til uttrykk gjennom en serie avsløringer om uetisk adferd mot kunder ved salg av produkter samt brudd på hvitvaskingsregelverket.

An Oversight in Our Oversight

When it comes to improving internal audit performance, the things that audit committee chairs hesitate to say are often the things that audit executives most need to hear.

Corporate Governance & Cybersecurity

The joint guidance from ECIIA and FERMA enables companies to make consistent and understandable decisions about their security measures, risk management and overall cyber security posture.

Insight That Internal Audit Brings to Cybersecurity Culture

Internal audit plays a crucial part in ensuring that an organization's cybersecurity practices and policies are effective and efficient. There are four areas that deserve internal audit's focus: assurance over cyberattack readiness and response, communication about cyberrisk to the board and executive management, collaboration with IT, and coordination and communication based on a broad awareness of the organization's cyberrisks.

Hvordan få mest utbytte av internrevisjonen?

Dette er et sammendrag utarbeidet av Styreinstitutt og IIA Norge, er et hjelpemiddel til alle med styre- og ledelsesansvar som ønsker å dra nytte av internrevisjon som et effektivt støtteverktøy og bidragsyter til beslutninger på områdene risikostyring, virksomhetsstyring og kontroll.

Staten som eier i børsnoterte selskaper

Alt som skaper tvil om norske politikeres evne til å styre selskapene etter anerkjente prinsipper, lover og regler, svekker tilliten til selskapene og til staten som eier, reduserer verdien av selskapene.

CEO and Chairman

Discussions of corporate governance often end up at the same place – the boardroom. Increasingly, the debate centers on leadership structure and how power is appropriately balanced.