Strategizing Your Anti-Fraud Approach

In a May 16 IIA Member-Only webinar, IIA members will gain the blueprint, tools and best practices to assist their organizations in developing and implementing an effective anti-fraud strategy.

Internrevisjon i media

Internrevisjonen i Avinor Oslo lufthavn har avdekket det som kan være brudd på arbeidsmiljøloven og kontraktsbestemmelser hos en leverandør, mens internrevisjonen i Vegvesenet håndterer et varsel om at Vegvesnet har utbetalt millionbeløp til Mesta uten dokumentasjon.

Helhetlig antikorrupsjonsprogram

Les rapporten til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. Rapporten sammenstilling også norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning og oppstiller forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Politiet advarer mot direktørsvindel

Norske bedrifter er under angrep. Etter flere forsøk og gjennomførte bedragerier hvor sjefer i bedrifter blir rundlurt til å utbetale millioner, advarer politiet mot såkalt direktørsvindel.

PwC’s Cybercrime Survey 2016

PwC Norge ønsker å undersøke nivået på cyber- og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv. Vi trenger ditt bidrag og vi håper at du også vil invitere ditt nettverk til å delta.

Hvordan jobber internrevisjonen i DNB med AML?

Antihvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner vises stadig voksende interesse både fra reguleringsmyndighetene og de virksomheter som er berørt av reguleringen. Internasjonalt har det vært en rekke svært store saker med brudd på hvitvaskingsreglene og sanksjonsforordninger.