Hvem roper høyest?

CBA driver en meget vellykket bank virksomhet, men med en blindsone på området kundehåndtering og compliance, noe som kom til uttrykk gjennom en serie avsløringer om uetisk adferd mot kunder ved salg av produkter samt brudd på hvitvaskingsregelverket.

Ethics in banking – from Gordon Gekko to George Bailey

: is the bad reputation of bankers justified, and if so, why? Is there a selection bias in the sense that the business of banking attracts less ethical people than other professions? Or is it the nature of the job? Does banking turn reasonably good people into crooks?

Strategizing Your Anti-Fraud Approach

In a May 16 IIA Member-Only webinar, IIA members will gain the blueprint, tools and best practices to assist their organizations in developing and implementing an effective anti-fraud strategy.

Internrevisjon i media

Internrevisjonen i Avinor Oslo lufthavn har avdekket det som kan være brudd på arbeidsmiljøloven og kontraktsbestemmelser hos en leverandør, mens internrevisjonen i Vegvesenet håndterer et varsel om at Vegvesnet har utbetalt millionbeløp til Mesta uten dokumentasjon.

Helhetlig antikorrupsjonsprogram

Les rapporten til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. Rapporten sammenstilling også norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning og oppstiller forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Politiet advarer mot direktørsvindel

Norske bedrifter er under angrep. Etter flere forsøk og gjennomførte bedragerier hvor sjefer i bedrifter blir rundlurt til å utbetale millioner, advarer politiet mot såkalt direktørsvindel.

PwC’s Cybercrime Survey 2016

PwC Norge ønsker å undersøke nivået på cyber- og informasjonssikkerhet i norsk næringsliv. Vi trenger ditt bidrag og vi håper at du også vil invitere ditt nettverk til å delta.