Avdelingsdirektør – Forsvarsdepartementets internrevisjon FD

Det er ledig en fast stilling som avdelingsdirektør ved Forsvarsdepartementets internrevisjon. Forsvarsdepartementets internrevisjon (FD Led IR) er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjonen som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre driften i hele forsvarssektoren. Sektoren omfatter Forsvarsdepartementet og de underliggende etatene Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Avdelingsdirektøren er ansvarlig for […]

BDO – Prosjektleder innen internrevisjon

Har du lyst til å bidra til økt verdiskapning med trygge gode løsninger for næringslivet? Trigges du av å være en sparringspartner for ledelsen og styret i virksomheten? Da er det kanskje deg vi leter etter.