Reisebrev fra toppmøte i Panama

IIAs strategiske toppmøte, Global Council, er nå avholdt i Panama. Utsendinger fra 85 land deltok og Norge var på plass og fremmet våre synspunkter i strategidiskusjonene.

Auditing IT Governance

This updated GTAG provides tools and techniques to help internal auditors build a work program and perform engagements involving IT governance.

Nyopprettet internrevisjon i Politidirektoratet (POD)

I 2016 var Politi- og lensmannsetaten en av 23 statlige virksomheter som konkluderte ja på spørsmålet om å ta i bruk internrevisjon. Vi har intervjuet Sigmund Nordhus, internrevisjonssjefen i en av de største etatene som nylig har etablert internrevisjon.

Internal Audit and External Audit

There are distinct differences in the roles, and certainly in the boundaries of the work that internal and external auditors perform. The differences are often under-recognized, and are perhaps even misunderstood and confused by stakeholders.

Corporate Governance & Cybersecurity

The joint guidance from ECIIA and FERMA enables companies to make consistent and understandable decisions about their security measures, risk management and overall cyber security posture.

Stakeholder Expectations

Understanding what drives executive management and the board will help position CAEs and the internal audit department as integral components of an organization’s business