Internal Audit Competencies

Discover the key competencies for the profession of internal auditing and learn how to build competencies for success by reading this Global Knowledge Brief from the IIA.

Auditing Strategic Risks

Internal audit functions are making significant progress in how they audit and address strategic risks by leveraging a broad range of approaches. Get practical Insights form this CBOK Stakeholder Report.

Why Conformans Matters

To best serve the organization and inspire stakeholder confidence, internal audit must operate at the highest level of ethical and professional competencies to ensure consistent and accurate delivery of risk-based and objective assurance, advice and insight. New Positon Paper from IIA.

Facebook for statlige internrevisjoner

Som et lite steg på veien for å tilrettelegge for deling og erfaringsutveksling mellom statlige internrevisjoner og bli kjent med deres utfordringer og behov, har DFØ nylig opprettet en nettverksgruppe forbeholdt statlige internrevisjoner på Facebook. Facebook for statlige internrevisjoner

IT-skandalen på Transportstyrelsen – Er internrevisor en varsler?

Hele førerkortregisteret, inklusive de med hemmelig identitet, lå åpent tilgjengelig for ansatte hos outsourcingspartner når Transportstyrelsen i Sverige satte ut IT-driften. Flere IBM-ansatte hadde full tilgang til alle data og logger, noe som gav mulighet til å kopiere og sende videre informasjon for senere å slette alle spor. Regjeringens håndtering av saken førte til at […]