Effektiv implementering av COSOs nye anti-mislighetshåndbok

I september 2016 lanserte COSO sammen med ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) en ny håndbok for risikostyring av misligheter (Fraud Risk Management Guide), for å hjelpe organisasjoner å beskytte seg selv og sine interessenter fra interne og eksterne misligheter.