Varsling – en viktig del av bedriftens compliance program

Et velfungerende varslingssystem gir bedriften mulighet til å korrigere avvik og rette opp i uønskede forhold. Det bør være et viktig element i bedriftens compliance system - som har som hovedformål å forebygge brudd på lover og regler. Men hva skal til for å lykkes, og hvilke utfordringer kan man møte?

Har du forberedt din virksomhet på ny personvernlov?

I mai 2018 får vi en ny personvernlovgivning. Det nye regelverket stiller nye og strengere krav til bruken av personopplysninger fra europeiske borgere – uavhengig av om virksomheten som behandler personopplysningene er lokalisert i Norge, EU/ EØS – eller utenfor EU/EØS.

Guidelines for the Compliance Function

The Guidelines describe the purpose, responsibilities and duties of a compliance functions, as well as the relevant assumptions and success factors, regardless of industry. The principles in this guidance may also be useful for organizations without a discrete compliance function, but which have a similar function with comparable duties.

Helhetlig antikorrupsjonsprogram

Les rapporten til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. Rapporten sammenstilling også norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning og oppstiller forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Hvordan jobber internrevisjonen i DNB med AML?

Antihvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner vises stadig voksende interesse både fra reguleringsmyndighetene og de virksomheter som er berørt av reguleringen. Internasjonalt har det vært en rekke svært store saker med brudd på hvitvaskingsreglene og sanksjonsforordninger.