Full fokus på GDPR

Coop ble tildelt Fidusprisen i september i år, i konkurranse med blant annet Skatteetaten og Brønnøysundregisteret. Fidusprisen gis til en bedrift eller statlig virksomhet som har utmerket seg innen informasjonssikkerhet.

Hvorfor skal internrevisjonen ta i bruk dataanalyse?

Internrevisjonen skal gi objektive og uavhengige bekreftelser og råd til styret og ledelsen om kvaliteten og effektiviteten til organisasjonens prosesser for governance, risikostyring og internkontroll. Dette skal bidra til å forbedre driften i organisasjonen og beskytte dets verdier og omdømme.