Skriv så budskapet selger!

14.11.2017 Kl. 08:30 - 16:30 Radisson Blu Scandinavia

Hvordan skrive rapporter som blir lest?

Hva bør en revisjonsrapport inneholde og hvordan få frem det viktigste budskapet til de ulike interessentene? Mye hardt arbeid legges i å skrive rapporter, men rapportene får ikke alltid den gode virkningen vi hadde håpet på. Hvordan skrive rapporter som blir lest og fulgt opp?

På første del av kurset vil hovedfokuset være rettet mot skrive- og presentasjonsteknikk, mens andre del går mer spesifikt på selve revisjonsrapportene. Vi tar gjerne et skråblikk på egne rapporter under kurset.

Forelesere

Tekstdoktor Christine Calvert, høgskolelektor på Westerdals, forfatter, foredragsholder (http://tekstdoktor.no/)

Jan Wilhelm Kavli, har som internrevisor i UDI og Bufdir jobbet mye med utvikling av rapportformater som skal gi et godt utgangspunkt for endring. Han har erfaring fra kommunikasjon, klarspråk og retorikk i andre sammenhenger.

Ellen Brataas, generalsekretær i IIA Norge, har gjennom sine erfaringer med eksterne kvalitetskontroller sett flere ulike type rapporter og fått innblikk i hva som fungerer best, og ulike utfordringer som ligger i å kommunisere resultater av internrevisjonens arbeid for å få frem budskapet tydelig.

Inkludert i kursavgiften inngår boken Delivering Audit Reports that matters.

Vedlikeholdspoeng:
Gjennomføring av kurset gir 8 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert Intern Revisor.

NB! Nytt kurssted

Påmelding til: Skriv så budskapet selger!

Standardkostnad: kr. 5.100,-
Medlemskostnad: kr. 4.300,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.