Årskonferansen 2017

29.05.2017 - 30.05.2017 Kl. 09:00 - 15:00 Scandic Fornebu

IIA Norge inviterer til den årlige konferansen for alle som er interessert i og opptatt av fagområdene internrevisjon, virksomhetsstyring, compliance og risiko. Velkommen!

Last ned konferanseprogram i PDF

Mandag 29. mai

09.00 Velkommen til årets konferanse ved IIA Norges styreleder Ingunn Valvatne og leder av konferansekomiteen Eli Moe-Helgesen

09.10–09.45 Makrobildet 2017
Store endringer påvirker den globale økonomien. Hva er status i 2017?

Presenteres av Elisabeth Holvik, sjeføkonom Sparebank 1

09.45-10.20 Disruptive Technologies

Presenteres av Trond Riiber Knudsen, grunnlegger og CEO i TRK Group AS et Oslo-basert investerings- og rådgivningsselskap med fokus på aktivt eierskap og rådgivning innen disruptive technologies, digital service transformation og vekstmarkeder i Afrika. Trond er tidligere Senior Partner og medlem av ledelsen i McKinsey & Company, med ansvar for McKinsey’s Marketing & Sales.

10.20-10.40 Pause

10.40-11.40 Varsling – en utfordring i skjæringspunktet juss og organisasjonspsykologi
Utfordringer som kan oppstå i varslingssaker – og som krever innsikt i både rettslige og organisasjonspsykologiske sider ved temaet. Slik kunnskap er ikke bare nødvendig ved håndtering av konkrete saker, men også ved implementering av varslingsrutiner og arbeidet med å sikre en åpen ytringskultur.

Presenteres av Birthe Eriksen, Guide Advokat DA. Advokat med doktorgrad i varsling. Medlem av ekspertlovutvalget for varsling og arbeider med Arbeidstilsynets prosjekt for samordning av ulike tilsynsmyndighetenes arbeid med varsling og etablering av en egen servicefunksjon for håndtering av varsling under Arbeidstilsynet.

11:40- 12:30 Lunsj

12.30-13.00 Increasing the influence of Internal Audit

Dr. Sarah Blackburn, Chartered Institute of Internal Auditors, UK and Ireland. She is a former FTSE100 CAE who now serves as a non-executive director and Audit and Risk Committee Chairman on various boards including NHS Digital, which provides information, data and IT systems for the UK’s health and care services and medical research. She is a past member of the Global IIA Executive Committee and acts as an examiner and external quality assessor for the Chartered Institute of Internal Auditors in the UK and Ireland.

13.00-13.40 COSO ERM – Rammeverk for å integrere risikostyring og strategi

Dr. Sandra Richtermeyer, COSO Board member, Dean of the Business School at the University of Massachusetts-Lowel

13.40-14.00 Pause

14.00-14.45 Risiko og sårbarhet – Erfaring fra tidenes største IKT-øvelse i Norge – IKT16
Tidenes største IKT-øvelse i Norge ble gjennomført 29. og 30. november 2016. Scenarioet for Øvelse IKT16 inneholdt omfattende IKT-angrep som lammet flere sektorer og forvaltningsområder. Formålet med øvelsen var å sette Norge bedre i stand til å håndtere et større IKT-angrep som rammer på tvers av sektorer, sa daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.
Scenarioet for øvelsen tok utgangspunkt i de åpne trussel- og risikovurderingene fra NSM, PST og E-tjenesten. Øvelsen samlet deltakere fra over 50 offentlige og private virksomheter og responsmiljøer. Øvelsen var viktig for å avdekke svakheter og forbedringspunkter, og derigjennom styrke evnen til håndtering av omfattende IKT-angrep.

Presenteres av Harald Rasmussen, avdelingsleder Beredskap og krisehåndtering, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

14.45-15.30 Internrevisjon i en digital verden
Alle virksomheter er på en eller annen digitaliseringsreise. Det kan dreie seg om alt fra nye digitale forretningsmodeller til automatisering av virksomhetens støttefunksjoner. Uansett omfang medfører digitaliseringen store endringer for virksomheten. Hva betyr så digitaliseringen for internrevisjonen?

Presenteres av Torkil Hindberg, PwC. Torkil er sertifisert IT-revisor (CISA) og har 13 års erfaring som IT-revisor og IT-rådgiver. I revisjonssammenheng har han hatt ansvaret for utvikling av effektive revisjonstilnærminger gjennom bruk av avanserte dataanalyser og gjennom testing av teknologibaserte forretningsprosesser og internkontroll. Han har over mange år ledet IT-revisjonene av flere av Norges største og mest komplekse selskaper.

15.30-15.50 Pause med noe å bite i

15.50-16.30 Digitalisering og personvern – muligheter og trusler
Digitaliseringen fører til at store datasett kan brukes til helt nye ting, og til mye lavere pris enn før. På flere områder fases mennesket ut, og smarte maskiner og algoritmer treffer beslutninger av stor betydning for norske borgere. Hvordan utfordrer dette personvernet? Ligger svaret i den nye personvernforordningen, som trer i kraft i mai 2018.

Presenteres av Bjørn Erik Thon. Han har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen, og ser fram til at den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018. Thon var forbrukerombud i ti år og har vært dommerfullmektig, advokatfullmektig og politisk rådgiver i Justisdepartementet.

16.30-17.30 Verdigrunnlagsarbeid, gruppedynamikk og sosialt entreprenørskap

Presenteres av Milad Mohammadi, jurist, statsviter og banebryter. Milad har bidratt til å finne innovative samfunnsløsninger sammen med noen av Sveriges største aktører innen mangfold og sosialt ansvar, og i dag har Milad Mohammadi blitt et symbol på disse samfunnsspørsmålene i Sverige. Han ble også nominert til Årets taler i Sverige i 2016. Milad tar alltid utgangspunkt i at våre forskjeller er vår største mulighet. Like barn leker best, men ulike barn finner opp de beste lekene. Han kjemper for mangfold, inkludering, likeverd og likestilling.

17.30-19.00 Pause

17.30-18.45 TRACE Roundtable (Fulltegnet)
“Third Party Due Diligence: Best Practices in Preventing Fraud and Corruption”

Egen påmelding, begrenset antall plasser, førstemann til mølla-prinsippet. Tema i Roundtable velges når vi har tilstrekkelig antall påmeldte.
Ved Pia Vining, Senior Director of Due Diligence TRACE

Kl 18.15 BDO inviterer til quiz og mingling

Kl 19.00 Aperitiff, Middag med underholdning

 

TIRSDAG 30. mai

09.00 Velkommen til dag 2

09.10-09.50 Trends and Developments in Global Anti-Bribery Enforcement

Presented by Pia Vining, Senior Director of Due Diligence at TRACE, an organization committed to advancing commercial transparency by supporting the compliance efforts of multinational companies and their third party intermediaries. She assists multinational companies with selecting and executing the appropriate due diligence solutions. Her team of multilingual due diligence analysts and lawyers has completed reviews on thousands of commercial intermediaries in most countries and across all industries. She helps develop customized, best practices third party management programs for TRACE members and customers.

09.50-10.05 Pause

10.05-10.50:
SESJON 1A:  Statoil – Hvordan bekjemper vi interne misligheter?
Statoil har utviklet et program for å forhindre, oppdage, og respondere på interne misligheter begått av ansatte. Hvorfor et eget program? Hør om bakgrunnen, prosessen, innholdet, utfordringene og dilemmaene.

Presenteres av Svein Harald Skår, Programleder for Fraud Prevention-programmet i Statoil. Svein Harald har MBA-utdannelse fra University of British Columbia, Vancouver, Canada, og er Diplomert internrevisor.

SESJON 2A: Kongsberg GruppenCompliance og tone fra toppen
Om kulturbygging, etterlevelse og hvordan jobbe med vanskelig saker.

Presenteres av Lene Svenne, Corporate Compliance Officer, Kongsberg Gruppen, statsautorisert revisor og tidligere sjef for Forsvarssjefens internrevisjon og Håkon Lindteigen, VP Corporate Compliance, Kongsberg Gruppen, tidligere bl.a. 15 år i Tollvesenet Oslo.

10.55-11.30:
SESJON 1B: Veileder for risikostyringsfunksjonen
Presenteres av Arbeidsutvalget for nettverk risikostyring, IIA Norge

SESJON 2B: Revisjon av compliance-programmer 
Presenteres av Mads Blomfeldt, Partner i BDO, med 15 års erfaring fra etterforskning og gransking, herunder 5 år i KRIPOS. Siden 2007 har han jobbet som rådgiver innenfor temaer som gransking, økonomisk kriminalitet og forretningsintegritet. Ansvarlig for forebyggende tjenester relatert til økonomisk kriminalitet og korrupsjon, herunder BDOs varslingstjenester. Mads er rådgiver for flere store selskaper i spørsmål vedrørende antikorrupsjon, forebygging av misligheter og etikk/ forretningsintegritet.

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.15 «I comply» – implementering av antikorrupsjonsprogram i Wilhelmsen Group
Risikoområder i shipping – er nulltoleranse mot korrupsjon mulig? Bedriftskultur, tonen fra toppen og ut til førstelinjen.

Presenteres av Morten Torkildsen, Group Compliance Manager, Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15 A Sideways Look at Internal Audit: Something Radically Different?

Presenteres av Dr. Sarah Blackburn, Chartered Institute of Internal Auditors, UK and Ireland

14.15-14.55 Etikk, compliance og governance – er det så viktig, da? Et skråblikk på styring og kontroll i norske virksomheter

Presenteres av Per Valebrokk, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24

14.55-15.00 Avslutning ved IIA Norges styreleder Ingunn Valvatne

***
Last ned konferanseprogram

Deltagerliste Fornebu 2017 – Last ned!

Utover faglig påfyll vil det, tradisjonen tro, bli rikelig anledning til å «nettverke» med nye og gamle bekjente i hyggelige omgivelser. Det er disse kontaktene som kan hjelpe oss med råd og synspunkter når vi trenger å lufte erfaringer, slik at vi kan gjøre sannhet av foreningens slagord Fremskritt gjennom deling av kunnskap.

Deltagelse på konferansen koster kr 7.900,- for medlemmer og kr 8.900,- for ikke-medlemmer.

Det er også mulig å melde seg på enkeltdager. Dagspris kr 4 500,-

OVERNATTING: enkeltrom m/frokost koster kr 1.290,- pr. natt (dobbeltrom kr 1.490,-). Hotellrom bestilles av sekretariatet, men den enkelte gjør opp direkte med hotellet ved utsjekk. NB! Kfr. med sekretariatet om du ønsker hotellrom (oppdatert 22/5)

GRUPPERABATT ved påmelding før 1. april: Få kr. 1.000,- i avslag pr. deltager ved påmelding av 5 eller fler fra samme virksomhet. Gjelder ved deltagelse begge dager, Ta kontakt med IIA Norge – post@iia.no

Deltagelse på konferansen gir 14 CPE (vedlikeholdspoeng).

Påmeldingsfrist: Tirsdag 2. mai

Se for øvrig IIA Norges generelle betingelser vedr. påmelding, avmelding etc.

scandic-fornebu-terrace

 

ÅRETS HOVEDSPONSOR:

BDO logo

 

 

 

 

Øvrige utstillere:

PwC


EY

 

 

 

 

Deloitte_logo

 

 

 

 

Påmelding til: Årskonferansen 2017

Standardkostnad: Kr. 8.900,-
Medlemskostnad: Kr. 7.900,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.