Medlemsmøte Statlig sektor

13.06.2018 Kl. 09:00 - 11:00 UDI

Nettverk Statlig sektor inviterer til medlemsmøte der dagsaktuelle temaer om internrevisjon og erfaringsutveksling står på agendaen. Denne ganger er det Planprosessen – Hvordan komme frem til «riktig» revisjonsprosjekt? som er hovedtema

Valg av revisjoner har alltid vært sentralt tema i internrevisjoners planprosess, men spørsmål som stadig diskuteres er;

  • Hvordan få til en god planprosess – herunder oppstart, bruk av ressurser, involvering av aktører i virksomheten mv.?
  • Hvordan finne de «riktige» revisjonene som skaper merverdi?
  • Hvilken kompetanse kreves fra internrevisorer for å gjennomføre god planprosess?

Innledningsvis vil Jonas Gaudernack fra PWC reflektere rundt disse spørsmålene.

Deretter vil tre statlige virksomheter si litt om hvordan de arbeider med revisjonsplan – herunder bakgrunn for valg av revisjoner. Dette er følgende tre virksomheter:

  • Utlendingsdirektoratet
  • Tolldirektoratet
  • Riksrevisjonen

Seansen avsluttes med diskusjon i grupper.

Møtet avholdes i UDIs lokaler i Hausmannsgate 21 (Gamle Kantine). Oppmøte i resepsjonen i Hausmannsgt 21.

Påmelding til: Medlemsmøte Statlig sektor

Standardkostnad: 500
Medlemskostnad: Gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.