Koordinering mellom internrevisjoner og Riksrevisjonen

30.08.2018 Kl. 09:00 - 11:00 Riksrevisjonen

Nettverk Statlig sektor inviterer til medlemsmøte der dagsaktuelle temaer om internrevisjon og erfaringsutveksling står på agendaen. I dette møtet er det koordinering mellom internrevisjoner og Riksrevisjonen som er hovedtema.

Finansdepartements rundskriv R 117 har ført til at antall statlige virksomheter med en internrevisjonsfunksjon på kort tid dobles. Det er stilt krav om at internrevisjonene utveksler informasjon med Riksrevisjonen, og flere internrevisjoner har kontaktmøter med Riksrevisjonen. Hvordan koordineringen fungerer i dag, og om den vil endre seg i lys av økningen i statlig internrevisjon, har likevel vært lite diskutert mellom internrevisjonsmiljøet og Riksrevisjonen. På dette nettverksmøtet vil både Riksrevisjonen og internrevisjoner dele erfaringer og tanker om veien framover. Det vil bli satt av tid til spørsmål og diskusjon.

Program

– Innledning ved arbeidsutvalget for statlig sektor
– IIAs forventninger og tanker om koordineringen, v/ Ellen Brataas, generalsekretær i IIA
– Koordineringen sett fra Riksrevisjonens side, v/ Ryno Andersen og Merethe Nordling i Riksrevisjonen

To praktiske eksempler på koordineringen med Riksrevisjonen:
– erfaringer fra NAV, v/ Terje Klepp, revisjonsdirektør i NAV
– erfaringer fra Forsvarsdepartementets internrevisjon, v/ Ola Otterdal, internrevisor i Forsvarsdepartementet

– Spørsmål og diskusjon

Kaffe og lett frokost fra klokken 8.30 Vel møtt!

Påmelding til: Koordinering mellom internrevisjoner og Riksrevisjonen

Standardkostnad: 500
Medlemskostnad: Gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.