Medlemsmøte Statlig nettverk: Rammeavtalen for internrevisjonstjenester

09.03.2018 Kl. 09:00 - 11:30 DFØ

Tema for møtet:
Hvilke aktuelle og «nye» revisjonstemaer kan leverandører av internrevisjonstjenester tilby statlig sektor?
Et sentralt spørsmål blir: Hvordan få disse temaene på agendaen og inni internrevisjonsplanene – herunder hvordan få ledelsen til å erkjenne risiko på disse områdene? Leverandører presenterer sine valg gjennom case. 

Bakgrunn
DIFI har nå inngått en ny rammeavtale for kjøp av internrevisjonstjenester i statlig sektor. Nettverk for internrevisjon for statlig sektor har i den sammenheng invitert DIFI til kort å si noe om avtalen, samt invitert og utfordret de fire leverandørene til å presentere seg og en «teaser» på revisjoner de gjør og  hvordan de har løst en slik revisjon ut i fra forventninger, risikoer, formål, scope, tilnærming (bl.a. bruk av data-analyser) ol.

Agenda

 • Presentasjon av rammeavtale – kjøp av internrevisjonstjenester i statlig sektor
  v/Barbro Bottheim og Henriette Torgersen, DIFI
 • Revisjon av etatens/virksomhetens virksomhetsstyring og internkontroll
  v/Petra Liset, PWC
 • Eksempler på spissede oppfølgingsrevisjoner
  v/Jonas Gaudernack
 • Cyber/informasjonssikkerhetsområdet, sikkerhetstesting som en del av internrevisjonen
  v/Aina Karlsen Røed, EY
 • Mislighetsrevisjon og bruk av dataanalyse for å oppdage røde flagg
  v/Magnus Digernes, KPMG
 • Diskusjon /spørsmål i plenum

Møtet gir 2 CPE

Påmelding til: Medlemsmøte Statlig nettverk: Rammeavtalen for internrevisjonstjenester

Standardkostnad: kr 500,-
Medlemskostnad: Gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.