Introduksjon til helhetlig risikostyring

18.01.2018 Kl. 08:30 - 16:30 Vaaghals

INNHOLD

1. Risiko og risikostyring
a. Risikostyring
b. Hva og hvorfor
c. Strategi, Beslutningsprosesser, Governance

– Praktisk eksempel

2. Rammeverk og metode (ISO, COSO, FERMA)

3. Prosess
12-trinnsprosessen (se veileder)

4. Organisering
a. Risikostyringsfunksjonen – egenskaper, krav
b. Tre forsvarslinjer
c. Risikoeierskap, linjeansvar
– Karrierestige

5. Risikomodenhet

6. Analysemetoder
– Oppgave: eksempler på metodebruk ved analysen av en bestemt risiko eller mulighet

7. Rapportering – hvem, hvordan, formål
a. Appetitt
b. Toleranse
c. Akseptkriterier

8. Utførelsen av rollen
a. Samarbeid med andre funksjoner
b. Hva kan gå galt i utførelsen av funksjonen?
c. Årsaker til mislykket implementering
d. Oppgave
e. Eksempler

Målgruppe
Kursen er egnet for nyansatte som får et ansvar innenfor risikostyring og for de som har jobbet en stund med risikostyring og ønsker å fordype seg ytterligere i helhetlig risikostyring. Kurset vil også kunne appellere til internrevisorer, controllere og flere som ønsker å forbedre forståelsen om god praksis innenfor fagområdet.

Forkunnskaper
Kursen forutsetter ikke forkunnskaper og vil i løpet av dagen dekker temaer fra definisjoner og rammeverk til analysemetoder og rapportering. Det legges opp til god tid til diskusjoner gjennom dagen bl.a. vil det bli utstrakt bruk av praktiske oppgaver (case).

Forelesere
Styringsgruppa nettverk risikostyring

Vedlikeholdspoeng
Gjennomføring av kurset gir 7 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Påmelding til: Introduksjon til helhetlig risikostyring

Standardkostnad: kr 4 500,-
Medlemskostnad: kr 3 800,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.