Introduksjon til helhetlig risikostyring

18.01.2018 Kl. 09:00 - 17:00

Foreløpig program

INNHOLD

1. Risiko og risikostyring
a. Hvordan defineres risiko? Hva betyr helhetlig risikostyring?
b. Hvorfor har en virksomhet risikostyring?
c. Hvordan integrerer vi risikostyringen til strategiarbeidet og til beslutningsprosesser?
d. Forholdet mellom Governance, Risikostyring og Compliance

– Praktisk oppgave

2. Hva forstår vi med rammeverk, prosess og metode i risikostyring?

3. Hva er hovedbudskapene til COSO-ERM rammeverket og ISO 31000 standarden?

4. Organisering
a. Hvordan organisere risikostyringsfunksjonen?
b. Risikostyring og – 3 forsvarslinjer
c. Hva forstår vi med risikoeierskap?
d. Hvilke ansvar har linjeorganisasjonen i risikostyringsarbeidet?
– Praktiske oppgaver

5. Modenhet
a. Hvordan defineres risikomodenhet?
b. Et forslag til ERM modenhetsmodell

6. Analysemetoder *
– Praktisk oppgave

7. Rapportering- Hva er formålet med rapporteringen? Til hvem rapporterer vi hvordan rapporterer vi?
a. Appetitt
b. Toleranse
c. Akseptkriterier

8. Samarbeid med andre funksjoner
9. Fallgruver og suksesskriterier – Praktisk oppgave

Målgruppe
Kursen er egnet for nyansatte som får et ansvar innenfor risikostyring og for de som har jobbet en stund med risikostyring og ønsker å fordype seg ytterligere i helhetlig risikostyring. Kurset vil også kunne appellere til internrevisorer, controllere og flere som ønsker å forbedre forståelsen om god praksis innenfor fagområdet.

Forkunnskaper
Kursen forutsetter ikke forkunnskaper og vil i løpet av dagen dekker temaer fra definisjoner og rammeverk til analysemetoder og rapportering. Det legges opp til god tid til diskusjoner gjennom dagen bl.a. vil det bli utstrakt bruk av praktiske oppgaver (case).

Forelesere
Styringsgruppa nettverk risikostyring

Vedlikeholdspoeng
Gjennomføring av kurset gir 7 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert internrevisor.

Påmelding til: Introduksjon til helhetlig risikostyring

Standardkostnad: kr 4 500,-
Medlemskostnad: kr 3 800,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Ja
Nei

Kvinne
Mann