Generalforsamling

13.06.2017 Kl. 16:00 - 17:00 PwC, Bjørvika

Innkalling til generalforsamling

Styret i IIA Norge har gleden av å invitere alle medlemmer til årets ordinære generalforsamling.

Tid: Tirsdag 13. juni klokken 16.00 – 17.00 tett etterfulgt av Sommerfest med tapas og godt i glasset på takterrassen til PwC.

DAGSORDEN

Sak 1 Presidenten ønsker velkommen
Sak 2 Valg av møteleder, referent og valg av to personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen
Sak 3 Fastsettelse av dagsorden og at møtet er lovlig innkalt
Sak 4 Styrets årsberetning
Sak 5 Redegjørelse for virksomheten og årsberetninger fra komiteer og nettverk
Sak 6 Regnskap 2016
Sak 7 Revisors beretning 2016
Sak 8 Fastsettelse av foreningens årsoppgjør 2016
Sak 9 Fastsettelse av kontingent for neste periode
Sak 10 Innstilling endring av vedtekter og Vedtekter med spor endring
Sak 11 Valg av styre
Sak 12 Valg av revisor
Sak 13 Valg av komiteer og arbeidsutvalg til nettverkene
Sak 14 Eventuelt

Påmelding til Sommerfest her: PÅMELDING SOMMERFEST (påmeldingsfrist 6. juni)

Påmelding til: Generalforsamling

Standardkostnad: Ikke satt
Medlemskostnad: Gratis

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.