Den vanskelige samtalen – misligheter, arbeidsmiljøkonflikter, personalsaker og varslingssaker

19.09.2017 Kl. 09:00 - 16:00 PwC, Bjørvika

På alle arbeidsplasser oppstår det vanskelige situasjoner der det er viktig å kartlegge hva som faktisk har skjedd. I slike saker er samtaler et viktig verktøy for å fremskaffe informasjon.

På denne dagen vil du lære hvordan du skal planlegge og gjennomføre den vanskelige samtalen med de involverte, det være seg den ansatte, varsler, den det varsles om eller andre som kan opplyse saken.

Kurset dekker følgende:

  • Innledende vurdering av saken – hva står du egentlig overfor?
  • Strategisk planlegging av undersøkelsene og gjennomføring av intervjuer
  • Grunnleggende intervjumetodikk – hvordan planlegge og gjennomføre samtalen på en riktig og god måte?
  • Rettssikkerhet, bevissikring, vitners troverdighet – hvilke fallgruver må du unngå?
  • Hvilke gode råd kan du ta med på veien for å sikre at du får tilstrekkelig informasjon?
  • Hvordan vite at informasjonen du får er «korrekt»?
  • Praktiske øvelser, spørsmål og diskusjon
  • Avslutning og veien videre

Formål med kurset:
Gi deltagerne grunnleggende forståelse for hvordan den vanskelige samtalen bør planlegges, forberedes og gjennomføres for å sikre at partene ivaretas underveis og at saken opplyses på en best mulig måte.

Hvem kurset er beregnet på:
Personer som arbeider med misligheter, arbeidsmiljøkonflikter, personalsaker og varslingssaker, HR, ledere, juridisk, internrevisjon, compliance, gransking og utredning.

Presenteres av:
Ivar Fahsing, foreleser på Politihøgskolen (http://www.phs.no/researchers/ivar-fahsing/)
Ivar er politiutdannet, med lang erfaring som etterforsker fra Krimavdelingen i Oslo Politidistrikt og fra «E-avdelingen» på Kripos. Han har mastergrad i rettspsykologi fra Universitetet i Leicester og doktorgrad i beslutningstaking fra Universitetet i Gøteborg.

Vedlikeholdspoeng (CPE):
Gjennomføring av kurset gir 7 CPE-poeng for CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA og Diplomert Intern Revisor.

Påmelding til: Den vanskelige samtalen – misligheter, arbeidsmiljøkonflikter, personalsaker og varslingssaker

Standardkostnad: kr. 4.500,-
Medlemskostnad: kr. 3.800,-

Felter markert med * (asterisk) er påkrevd.

Påmelding er stengt.